ไม่มีหมวดหมู่

 • ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 193 วันนี้ 1,004 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 51,890 กล…

  Read more
 • ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 188 วันนี้ 636 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 48,016 กล…

  Read more
 • มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 5 ชุด เป็นชุดที่ 431 – 435

  ✨เดินสายคาราวานทำควา…

  Read more
 • ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 185 วันนี้ 704 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 46,028 กล…

  Read more
 • ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 181 จำนวน 934 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 42,644 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 180 จำนวน 1,350 กล่อง

  สะสม 41,710 กล่อง

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 178 จำนวน 623 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 39,818 กล…

  Read more
 • เราไม่สามารถที่จะไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่าง..

  “…เราไม่สามารถที่จะไ…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 176 จำนวน 683 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 38,464 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 175 จำนวน 534 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 37,781 กล…

  Read more