About Us

Who we are and what we do

บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป ( ประเทศไทย ) จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2536 โดยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทที่ทำ Direct Mail แห่งแรกๆ ในประเทศไทย มุ่งเน้นการขายสินค้าคุณภาพ และแบรนด์ดังระดับโลก ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

ในปี พุทธศักราช 2543 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ได้รับเกียรติจาก Mr.William E. Heinecke ในการแปลหนังสือ The Entrepreneur เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เถ้าแก่มือโปร” ได้รับการยอมรับจากนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปอย่างแพร่หลาย ทำให้มีการตีพิมพ์ซ้ำมากกว่า 20 ครั้ง นับเป็นความสำเร็จก้าวแรก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่มาของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลงานที่เกี่ยวกับ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงหนังสือแปลที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด ภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนเอง และการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เกิดกระแสสังคมแห่งการเรียนรู้

ปณิธานแห่งดีเอ็มจี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เชื่อว่า “คุณธรรม” จะเป็นตะเกียงนำทางสู่ความสำเร็จตลอดไป

เราตั้งใจเติม “ปัญญา” ด้วยหนังสือธรรมะ การตลาด การบริหาร และพัฒนาตนเองเพื่อให้บุคคลเดินไปข้างหน้า โดยมีทุนสมองไว้ต่อรองกับโลกความรู้ตะวันตกที่นับวันยิ่งเชี่ยวกราก ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นานัปการ ถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้เป็นหนทางรอดของธุรกิจ

ถึงวันนี้ เรายังเชื่อมั่นตามที่องค์ศาสดาทรงมีพุทธวจนไว้ว่า

ยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ มีการงานสะอาด

ทำงานด้วยความรอบคอบ เป็นอยู่โดยชอบธรรม ไม่ประมาท

 

ปัจจุบัน บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป ( ประเทศไทย ) จำกัด ขยายขอบเขตของการเติมปัญญา ด้วยการเพิ่มช่องทางการศึกษา เรียนรู้ กับ ธรรมดีทัวร์  ซึ่งมิใช่เพียงท่องเที่ยวเพื่อความสนุก ผ่อนคลายแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ที่จะนำพาท่านไปสู่ดินแดนแห่งธรรมที่ลึกซึ้งและไม่เหมือนใคร เพราะจะได้รับทั้งความอิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มบุญ และผ่อนคลาย ทั้งกายและจิตใจอีกด้วย

เชิญร่วมท่องโลกความรู้ และเข้าสู่เส้นทางธรรมไปกับเรา….สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และธรรมดีทัวร์