พิเศษ ! ชุดหนังสือหายาก ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่๕ และ รัชกาลที่๙
Sale
  • AD FB 3
  • BG ad FB2
  • 437104526

พิเศษ ! ชุดหนังสือหายาก ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่๕ และ รัชกาลที่๙

10,400.00 ฿ 9,000.00 ฿

รหัสสินค้า: ISBN 9479186495+9 หมวดหมู่: ,
000

ชุดหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙
พิเศษ ! ผลิตตามจำนวนจำนวนที่สั่งจอง
ราคาปกติ ๒ เล่ม ๑๐,๔๐๐ บาท
จองเพียง ๙,๐๐๐ บาท
๕๐๐ ชุดแรก เท่านั้นหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

 

437104526

รายละเอียดของสินค้า
หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ (พร้อมกล่องผ้าไหม)
หนังสือตามรอยพระยุคลบาท เป็นหนังสือในหลวงที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี         โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนจำกัด  (Limited Edition)  พร้อมใบรับรองสิทธิ์ที่ระบุหมายเลขการจัดพิมพ์ ทุกเล่มบรรจุในกล่องผ้าไหมงดงามตามรอยพระยุคลบาท เป็นหนังสือที่ได้ประมวลพระ            บรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ  รวมทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์ พร้อมพระราชประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดาร พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ  โครงการตามพระราชดำริในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ แหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหาสภาพดิน รวมทั้งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวลพิมพ์สี่สีอย่างดี ปกแข็ง บรรจุในกล่องผ้าไหมสวยงาม พร้อมใบรับรองกรรมสิทธิ์ จัดทำขึ้นตามจำนวนที่สั่งจอง ตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง จากเสียงเรียกร้องของคนไทยผู้มีความจงรักภักดี และมีความประสงค์ที่จะเก็บบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ไว้ เพื่อให้พระองค์ทรงสถิตในหัวใจไทยชั่วนิรันดร์

————————————————————————————————————

รายละเอียดของสินค้า

king5_detail_01
“ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
     ปีพุทธศักราช 2560 เป็นโอกาสสำคัญครบรอบการเสด็จ ประพาสยุโรป 120 ปี ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระมหากษัตริย์ ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพาสต่างประเทศ ทำให้สยามรอดพ้นจาก การตกเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตก ทั้งยังเป็นการครบรอบ 107 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวมหาราช สมเด็จพระอัยยิกาธิราชเจ้า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 และครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงเป็น “ที่รักยิ่ง” ของปวงชนชาวไทย ผู้ทรง สถิตอยู่ในหัวใจไทยชั่วนิรันดร์
king5_detail_02

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ได้ดำริจัดพิมพ์บันทึกแห่งประวัติศาสตร์ “ ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ขึ้นอีกครั้ง จากที่ เคยจัดพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช 2547 และได้อัญเชิญพระนิพนธ์คำนำ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเมื่อ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2547 และได้เสด็จพระราชดำเนินมา เป็นประธานพิธีเปิดตัวแนะนำหนังสือฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ พุทธ ศักราช 2547 ณ วังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภายในเล่มประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์หาชมได้ยากกว่า 155 ภาพ เพิ่มคุณค่าด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ทองคำบริสุทธิ์ 99.9 % พิมพ์สี่สีอย่างดี จำนวน 312 หน้า เย็บกี่ปกแข็ง บรรจุในกล่องผ้า ไหมสวยงาม พร้อมใบรับรองกรรมสิทธิ์ จัดทำขึ้นตามจำนวนที่สั่งจอง ตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ อีกทั้ง เป็นการเทิดพระเกียรต ิบอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่า ขององค์พระปิยม หาราชเจ้า ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

————————————————————————————————————