หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 ⭐️พิเศษ⭐️ มอบมหายันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า จารพระคาถาศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณพร้อมกรอบ
Sale
  • AD_ผ้ายันต์6
  • AD_ผ้ายันต์2
  • AD_ผ้ายันต์3
  • AD_ผ้ายันต์4
  • AD_ผ้ายันต์5

หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 ⭐️พิเศษ⭐️ มอบมหายันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า จารพระคาถาศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณพร้อมกรอบ

5,899.00 ฿ 2,999.00 ฿

000
AD_ผ้ายันต์6
หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙
หนังสือตามรอยพระยุคลบาท เป็นหนังสือในหลวงที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนจำกัด (Limited Edition) เพียง 3,000 เล่มเท่านั้น พร้อมใบรับรองสิทธิ์ที่ระบุหมายเลขการจัดพิมพ์ งดงามตามรอยพระยุคลบาท เป็นหนังสือที่ได้ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ  รวมทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์ พร้อมพระราชประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์
พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดาร พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ  โครงการตามพระราชดำริในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ แหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหาสภาพดิน รวมทั้งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวลพิมพ์สี่สีอย่างดี ปกแข็ง บรรจุในกล่องผ้าไหมสวยงาม พร้อมใบรับรองกรรมสิทธิ์ จัดทำขึ้นตามจำนวนที่สั่งจอง ตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง จากเสียงเรียกร้องของคนไทยผู้มีความจงรักภักดี และมีความประสงค์ที่จะเก็บบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ไว้ เพื่อให้พระองค์ทรงสถิตในหัวใจไทยชั่วนิรันดร์ .

⭐️พิเศษ⭐️
มอบมหายันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า จารพระคาถาศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณพร้อมกรอบ
และประวัติ ๔ พระคาถาที่เปี่ยมด้วยพระพุทธานุภาพ

8cf19ac9-683c-4684-9784-e669508fa89a

มหายันต์มงกุฏพระพุทธเจ้า

มหายันต์ศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาล จารพระคาถาที่มีมาแต่โบราณกาล ที่บูรพาจารย์ท่านสวดเจริญพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตตภาวนาให้เป็นสิริมงคล
เป็นเกราะแก้วเกราะทิพย์ คุ้มครองตนเองและบ้านเมือง ด้วยพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่ใช้ในพระราชสำนัก พระคาถาบูชาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
พระคาถาพญายูงทองขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่มอบให้พระสยามเทวาธิราช และพระคาถาบูชาหลวงปู่พระอุปคุต
ล้วนมีพระมหาพุทธานุภาพเอนกอนันต์ครอบคลุมทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภ บารมี ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เสน่ห์เมตตา ป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ให้อัญเชิญมหายันต์พระคาถานี้ติดตัวไว้ หรือบูชาไว้ที่บ้าน
พร้อมสวดบูชาเป็นประจำ จะเสริมดวงชะตาให้เป็นสิริ ไม่มีตกต่ำ ปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายทั้งปวง แคล้วคลาดปลอดภัย ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

 มหายันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า จารพระคาถาโบราณด้วยสีทองพิเศษ Pink Gold สีที่ทรงโปรด ลงบนผ้ายันต์สีเบอร์กันดีเข้ม ขนาด 23 x 23 ซม.
เพื่อเป็นมหาบุญญานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมหามงคลแก่ผู้ที่บูชา ให้สัมฤทธิ์ผลสมปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรม

เจริญด้วยหน้าที่การงานและการกระทำที่สง่างาม กอปรด้วยเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี
ความมุ่งมั่นและอำนาจที่ควบคุมได้ ด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศ

ด้านล่างยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า จารสัญลักษณ์ดอกบัว ๙ กลีบ
โลกุตรธรรม มูลนิธิธรรมดี สื่อถึงมรรค ๔ ผล ๔ พระนิพพาน ๑
รังสรรค์โดยอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
ประติมากร และศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

มหายันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า ได้ผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ในโอกาสถวายราชสักการะบวงสรวงดวงพระวิญญาณ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2564
ณ พระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
วัดกู้ นนทบุรี

มหายันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า ไม่เปิดให้บูชา
มอบให้เป็นธรรมบรรณาการ เป็นสิริมงคล
สำหรับผู้ที่บูชาหนังสือตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

เนื่องด้วยเป็นคาถาที่ทรงใช้เจริญภาวนา
ตลอดการเดินทางเสด็จประพาสต่างประเทศ

ราคาพิเศษ 2,999 บาท จากปกติ 5,899
ประหยัด 2,900 บาท