อุปนิสัยที่ 8
Sold out
  • 8 habit

อุปนิสัยที่ 8

440.00 ฿ 330.00 ฿

อุปนิสัยที่ 8

สินค้าหมดแล้ว

000

รายละเอียดของสินค้า อุปนิสัยที่ 8

คุณสมบัติ

ดร. สตีเฟ่น อาร์ โควีย์ ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 25 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดจากนิตยสาร Time และได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากอีก 7 สถาบัน

พิเศษมอบวีซีดีภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจคุณภาพระดับโลกอีก 8 เรื่องเป็นอภินันทนาการ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการค้นหาและปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงภายในตัวเอง และพาตนเองก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด

บทที่ 1 ความทุกข์
บทที่ 2 ปัญหา
บทที่ 3 ทางแก้ไขปัญหา
ภาคที่ 1 ค้นพบ ‘เสียง’ ภายในตัวเอง
บทที่ 4 จงค้นหา ‘เสียง’ ภายในตัวเอง พรสวรรค์เปรียบเสมือนของขวัญที่ยังไม่ได้แกะกล่อง
บทที่ 5 จงแสดง ‘เสียง’ ภายในของตนเอง แสดงวิสัยทัศน์ วินัย ไฟในตัว และมโนธรรมออกมา
ภาคที่ 2 เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นค้นพบ ‘เสียง’ ภายในตัวเอง
บทที่6 เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นค้นพบ ‘เสียง’ ภายใจของตน
คือ ปัญหาท้าทายผู้นำ
การมีจุดมุ่งหมาย-การเป็นแบบอย่าง และการกำหนดทิศทาง
บทที่ 7 เสียงแห่งการสร้างแรงจูงใจ-จงเป็นปลายหางเสือ
บทที่ 8 เสียงแห่งความน่าเชื่อถือ – การทำตนเป็นแบบอย่างให้มีลักษณะนิสัย และความสามารถที่ดี
บทที่ 9 เสียงภายใน และความรวดเร็วของการไว้วางใจ
บทที่ 10 การผสานเสียง – การค้นหาทางเลือกที่สาม
บทที่ 11 เสียงที่เป็นหนึ่งเดียวกัน – การกำหนดทิศทาง โดยมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์ร่วมกัน
การนำนโยบายลงไปปฏิบัติ – การปรับแนวทางให้สอดคล้อง และการปลดปล่อยศักยภาพ
บทที่ 12 เสียงและวินัยในการนำนโยบายลงไปปฏิบัติ – การปรับเปลี่ยนเป้าหมายและระบบเพื่อให้เกิดผลตามต้องการ
บทที่ 13 เสียงที่ปลดปล่อยศักยภาพ – การปลดปล่อยไฟในตัวและพรสวรรค์
ยุคแห่งปัญญา
บทที่ 14 อุปนิสัยที่ 8 และจุดตกกระทบ
บทที่ 15 ใช้เสียงภายในตัวเราอย่างชาญฉลาดเพื่อรับใช้ผู้อื่น
ข้อมูลจำเพาะของ อุปนิสัยที่ 8
คุณสมบัติทั่วไป
ประเภทของหนังสือ                               ปกอ่อน
ISBN/ISSN                                          2147483647
จำนวนหน้า (หน้า)                                 520
Size (cm)                                              15 x 23 x 3
Weight (kg)                                         0.74