คิดจะชนะต้องกล้าเบียดแซง กระแทกให้แรงทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น
Sale
  • product-1457060627-1011415-1-zoom
  • product-1457060627-1011415-2-zoom
  • product-1457060627-1011415-4-zoom
  • product-1457060627-1011415-5-zoom

คิดจะชนะต้องกล้าเบียดแซง กระแทกให้แรงทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น

265.00 ฿ 210.00 ฿

000

รายละเอียดของสินค้า คิดจะชนะต้องกล้าเบียดแซง กระแทกให้แรงทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น

ปัจจุบันนี้ หลายองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ทั้งภาระงานที่หลากหลาย ข้อมูลข่าวสารที่มากมาย รวมทั้งศักยภาพของบุคลากร คำถามก็คือ “จะทำอย่างไรให้องค์กรมีการแข่งขันและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน”
หนังสือ คิดจะชนะ ต้องกล้าเบียดแซง กระแทกให้แรง ทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น ได้กล่าวถึงวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเสนอ “หลัก 6 ปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ” คือ การค้นหาความคิดเห็นของพนักงาน ดำเนินการตามกลยุทธ์อย่างเป็นเลิศ เพิ่มพูนผลิตภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ และการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด
หลัก 6 ปฏิบัติการสู่ความสำเร็จดังกล่าวนี้มีพื้นฐานมาจาก “7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง” ของ สตีเฟน อาร์. โควีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำที่ได้รับการยกย่องในระดับสากล ได้ชี้ให้เห็นว่า
“พนักงานเป็นต้นทุนมนุษย์ที่สำคัญที่สุด เป็นผู้นำและริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นผู้สร้างความแตกต่างในทุกระดับให้เกิดขึ้น เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างวัฒนธรรมแห่งชัยชนะให้กับองค์กร”
ชอว์น ดี. มูน และ ซู แดธ-ดักลาส ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ (THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE) ได้นำประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของแฟรงคลินโควีย์ มาถ่ายทอดเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ การมีกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงให้พนักงานทำตาม “เป้าหมาย” และ “ความสำเร็จ” เพื่อเป็นองค์กรที่ทรงประสิทธิผลและคงประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน

CHAPTER 1 กระบวนทัศน์ใหม่ : ทุกคนเป็ผู้นำในวัฒนธรรมแห่งชัยชนะ
CHAPTER 2 โครงงาน : ระบบปฏิบัติการเพื่อผู้นำ
CHAPTER 3 หลักปฏิบัติที่ 1 : นำอย่างมีเป้าหมาย
CHAPTER 4 หลักปฏิบัติที่ 2 : ดำเนินการด้วยความเป็นเลิศ
CHAPTER 5 หลักปฏิบัติที่ 3 : เพิ่มพูนผลิตภาพ
CHAPTER 6 หลักปฏิบัติที่ 4 : บันดาลใจความน่าเชื่อถือ
CHAPTER 7 หลักปฏิบัติที่ 5 : ประสิทธิผลสร้างประวัติการณ์แห่งการเป็นผู้นำทางการค้า
CHAPTER 8 หลักปฏิบัติที่ 6 : มัดใจให้อยู่หมัด
บทสรุป ภารกิจเร่งด่วน เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้

——————————————————————————————————-

ข้อมูลจำเพาะของ คิดจะชนะต้องกล้าเบียดแซง กระแทกให้แรงทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น
คุณสมบัติทั่วไป

ISBN/ISSN                              2147483647
จำนวนหน้า (หน้า)                             365
Size (cm)                                  14.50 x 21.00 x 2.10
Weight (kg)                             0.45