ติดดาบให้สมอง
Sale
  • product-1458558032-5015245-f1e1946a43112df97159e29ae8777fdc-zoom

ติดดาบให้สมอง

159.00 ฿ 120.00 ฿

ติดดาบให้สมอง

หมวดหมู่:
000

รายละเอียดของสินค้า ติดดาบให้สมอง

๑.ด้วยความคิดว่า
“การให้โอกาสเยาวชนบวชเรียนระยะสั้นๆ
อาจเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เขามีชีวิต
ที่ประเสริฐสุดระยะยาวก็ได้”
เพียงแต่ชาวพุทธทุกคนต้องช่วยกันปลูกต้นกล้านี้
ด้วยมือแห่งศรัทธาและแรงแห่งปัญญา
วันหนึ่ง “ต้นกล้าในนาบุญ”
จักผลิบานเมล็ดผลและเติบโตอย่างมั่นคงได้
“เพราะเราปลูกเอง”

๒.สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร
๑. ดี..เพราะลดละเลิกกิเลสนิวรณ์ได้
๒. ดี..เพราะใช้เสริมพรเพิ่มบุญบารมี
๓. ดี..เพราะสร้างความสวัสดีมีชัยให้ชีวิต
๔. ดี..เพราะสร้างความสัมฤทธิ์ในการงาน
๕. ดี..เพราะสืบอายุกาลพระพุทธศาสนา
๖. ดี..เพราะเป็นคาถาเมตตามหานิยม
๗. ดี..เพราะบ่มนิสัยให้ถึงวิมุตติธรรม

๓.ความสุขุมลุ่มลึก
จะสอนให้ “เราพบ” ศิลปะศาสตร์
ความผิดพลาด
จะสอนให้ “เราฉลาด” ใช้ชีวิต
ความมีกัลยาณมิตร
จะสอนให้ “เราเข้าใจ” ตนเอง

๔.อย่าคิดว่า
“การศึกษาในวันนี้ไม่มีผล”
จงฝึกฝนและเตรียมตนให้พร้อมอยู่เสมอ
วันหนึ่งเมื่อ “ถึงเวลา” ต้องใช้ความสามารถ
โอกาสนี้แหละ คือ “เวทีของคุณ”

๕.ยิ่งฝัน “ไกล”
เพียงใด
ยิ่งต้องทำให้ “ใกล้”
เพียงนั้น

๖.ทำหน้าที่ของ
“เรา” ให้ถูกต้อง
ความดีทั้งผอง
จักผลิ “ผล” เอง

๗.ยิ่งรู้ยิ่งแจ้ง
ยิ่งลับยิ่งคม
ยิ่งปลูกยิ่งงอก
ยิ่งปล่อยยิ่งว่าง
ยิ่งง่ายยิ่งงาม
ยิ่งใช้ยิ่งมา
คือนัยของคำว่า
“ปัญญา”

๘.“ชีวิต”
จะมีสักกี่ร้อยหน้า
แต่เวลาสั่งการก็มาจาก
“จิตดวงเดียว”

๙.“วัยเด็ก” เป็นวัยที่สุขง่ายทุกข์ยาก
เพราะวิสัยของเด็กมีชีวิตบริสุทธิ์
แบบ “ไม่ต้องปรุงแต่ง” อะไรมาก

๑๐.เมื่อเราเชื่อว่า “ต้องชนะ”
ความเชื่อนี้ก็จะเป็นพาหนะ
ขับเคลื่อนตัวเราไปสู่ “เส้นทาง” แห่งชัยชนะเอง

———————————————————————————————————

ข้อมูลจำเพาะของ ติดดาบให้สมอง
คุณสมบัติทั่วไป

ISBN/ISSN                     2147483647
จำนวนหน้า (หน้า)            200
Size (cm)                         11.00 x 18.20 x 1.00
Weight (kg)                    0.17