สงบ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
Sale
  • product-1463634347-5450646-806c85040365b72d43675df2858daf65-zoom

สงบ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

120.00 ฿ 80.00 ฿

สงบ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

หมวดหมู่:
000

รายละเอียดของสินค้า สงบ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ส ง บ
ฟังธรรมะ ฟังจากหัวใจตัวเองนั่นดีที่สุด อย่าไปเที่ยวหาฟังจากคนอื่น
เรื่องย่อ

หัวใจของหนังสือเล่มนี้ คือ การปลุกจิตสำนึกให้ก้าวไปสู่การตื่นรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำสมาธิในเบื้องต้น สมาธิในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ในทุกขณะของชีวิตดำเนินไปอย่างมีสติ เพื่อให้สมาธินั้นฝังรากลึกลงไปในสัญชาตญาณ จนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่สมาธิในแบบของพระพุทธเจ้า สมาธิที่จะนำไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในซีรี่ส์ ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ อันประกอบด้วย สะอาด สงบ สว่าง

สะอาด เป็นหนังสือธรรมะที่แนะแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยหลักศีล ๕ ในการรักษากาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์ เป็นข้อธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง

สงบ เป็นหนังสือธรรมะเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน

สว่าง เป็นหนังสือธรรมะที่จะช่วยตอบโจทย์สำหรับนักปฏิบัติ ผู้แสวงหาทางสว่าง เต็มไปด้วยข้อธรรมที่ลึกซึ้ง แต่ไม่ยากเกินความเข้าใจที่จะทำให้เกิดปัญญาญาณ

หนังสือเรื่อง ‘สงบ’ คือคู่มือสำหรับผู้ใฝ่รู้ ผู้เริ่มต้นปฏิบัติธรรม ในการเจริญรอยตามพระพุทธองค์ผู้ดับแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง

————————————————————————————————————

ข้อมูลจำเพาะของ สงบ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
คุณสมบัติทั่วไป
ISBN/ISSN                    2147483647
Size (cm)                        14.5 x 18.5 x 1
Weight (kg)                   0.22