หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน
Sold out
  • timeline_20180116_212203

หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน

14,233.00 ฿ 9,900.00 ฿

หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ประกอบด้วย …

1. หนังสือตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

เล่มเดียว! ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่งดงามที่สุด!
และมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากอีก 155 ภาพ

บันทึกประวัติศาสตร์ในวโรกาส 120 ปี เสด็จประพาสยุโรป และเหตุการณ์เสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม 2453

บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระองค์ท่านทรงทำให้ประเทศไทยเจริญ ก้าวหน้า และคงเป็น “ไท” อยู่ทุกวันนี้

รวมถึงเรื่องราวสนุกๆ ในคราวเสด็จประพาสยุโรป โดยเรียบเรียงจากพระราชนิพนธ์หลายเล่ม เช่น “ไกลบ้าน” และจดหมายเหตุพระราชกิจ เป็นต้น

2. หนังสือตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙

หนังสือในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด

ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จาก “สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาในเล่มเป็นการประมวลพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ รวมทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์

พร้อมพระราชประวัติ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจต่างๆ

จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช”

ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวล

3. หนังสือในหลวงในดวงใจ

เล่มเดียว!! ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรีอย่างละเอียด

เป็นราชวงศ์เดียวในโลกที่สืบสันติวงศ์ยาวนานที่สุดเกือบพันปี จากราชวงศ์เชียงแสนและสุโขทัย

จัดพิมพ์ครั้งแรกเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปีพุทธศักราช 2550

ภายในเล่ม มีแผนภูมิพระราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ พระราชพิธีสำคัญ รวมทั้งพระราชพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งชาติมีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น

4. หนังสือ King Bhumibol Adulyadaj of Thailand (ปกแข็ง พร้อมกล่อง)

หนังสือชุดภาษาอังกฤษเล่มเดียวของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่เขียนโดยคนไทย มี 3 เล่ม คือ

Vol. I ‘From Prince to King’ กล่าวถึงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่พระองค์สนพระทัย ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ที่ทำให้ผู้อ่านซาบซึ้ง และตระหนัก ถึงความรักและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน และแผ่นดินไทย

Vol. II ‘Strength of the Land’ แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจอันเหนื่อยยาก ของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติเพื่อยังคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศไทย ซึ่งชาวไทยต่างตระหนักดีว่า ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงงานหนักมากเพียงใด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของปวงชนชาวไทย

Vol. III ‘By the Light of Your Wisdom’ มุ่งเน้นแง่คิดต่างๆ และพระราชกรณียกิจสำคัญ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตน้อมนำตามคำสอนในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต

5. ชุดหนังสือ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรกษัตริย์แห่งสยาม

หนังสือชุดนี้ บันทึกประวัติศาสตร์ ผ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพียงส่วนหนึ่งจากพระคุณอเนกอนันต์ของบูรพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 พระองค์

ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติบอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่า ควรค่าแก่การจดจำ

สามารถสร้างเเรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่คนไทยผู้รักชาติ รักแผ่นดินทุกคน ด้วยการอ่าน ศึกษา และเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งความเป็นชาติอันควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ

หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ทั้ง 13 เล่มนี้

ร่วมบุญบริจาคเพียง 9,900 บาท
จากราคาปกติ 14,233 บาท

***รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน กรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาค***

**ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร**

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: พิเศษ หมวดหมู่:
000

“ฉันฝากเด็กชาวเขาเหล่านี้ด้วยนะ ตัวฉันอยู่ไกล ครูดูแลด้วยนะ”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บ้านขอบด้ง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พุทธศักราช ๒๕๓๕
ตลอดรัชกาล ๗๐ ปีแห่งพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงให้ความสำคัญเรื่องการอ่าน ด้วยเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของรัชกาล

สิ่งที่ทรงเป็นห่วงที่สุด คือ การพระราชทานขวัญและกำลังใจให้กับครู รวมทั้ง “เด็กดี” ในการมีโอกาสเท่าเทียมด้านการศึกษา

เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงดำริจัดทำ

โครงการ “ปันความรู้สู่ห้องเรียน”

มอบหนังสือ “มรดกทางปัญญา” คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่จารึกสยามประเทศ ให้กับห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยการบริจาคหนังสือทรงคุณค่าให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ

โดยคัดสรรหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ประกอบด้วย …

1. หนังสือตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

เล่มเดียว! ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่งดงามที่สุด!
และมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากอีก 155 ภาพ

บันทึกประวัติศาสตร์ในวโรกาส 120 ปี เสด็จประพาสยุโรป และเหตุการณ์เสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม 2453

บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระองค์ท่านทรงทำให้ประเทศไทยเจริญ ก้าวหน้า และคงเป็น “ไท” อยู่ทุกวันนี้

รวมถึงเรื่องราวสนุกๆ ในคราวเสด็จประพาสยุโรป โดยเรียบเรียงจากพระราชนิพนธ์หลายเล่ม เช่น “ไกลบ้าน” และจดหมายเหตุพระราชกิจ เป็นต้น

2. หนังสือตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙

หนังสือในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด

ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จาก “สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาในเล่มเป็นการประมวลพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ รวมทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์

พร้อมพระราชประวัติ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจต่างๆ

จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช”

ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวล

3. หนังสือในหลวงในดวงใจ

เล่มเดียว!! ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรีอย่างละเอียด

เป็นราชวงศ์เดียวในโลกที่สืบสันติวงศ์ยาวนานที่สุดเกือบพันปี จากราชวงศ์เชียงแสนและสุโขทัย

จัดพิมพ์ครั้งแรกเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปีพุทธศักราช 2550

ภายในเล่ม มีแผนภูมิพระราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ พระราชพิธีสำคัญ รวมทั้งพระราชพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งชาติมีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น

4. หนังสือ King Bhumibol Adulyadaj of Thailand (ปกแข็ง พร้อมกล่อง)

หนังสือชุดภาษาอังกฤษเล่มเดียวของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่เขียนโดยคนไทย มี 3 เล่ม คือ

Vol. I ‘From Prince to King’ กล่าวถึงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่พระองค์สนพระทัย ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ที่ทำให้ผู้อ่านซาบซึ้ง และตระหนัก ถึงความรักและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน และแผ่นดินไทย

Vol. II ‘Strength of the Land’ แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจอันเหนื่อยยาก ของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติเพื่อยังคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศไทย ซึ่งชาวไทยต่างตระหนักดีว่า ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงงานหนักมากเพียงใด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของปวงชนชาวไทย

Vol. III ‘By the Light of Your Wisdom’ มุ่งเน้นแง่คิดต่างๆ และพระราชกรณียกิจสำคัญ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตน้อมนำตามคำสอนในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต

5. ชุดหนังสือ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรกษัตริย์แห่งสยาม

หนังสือชุดนี้ บันทึกประวัติศาสตร์ ผ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพียงส่วนหนึ่งจากพระคุณอเนกอนันต์ของบูรพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 พระองค์

ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติบอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่า ควรค่าแก่การจดจำ

สามารถสร้างเเรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่คนไทยผู้รักชาติ รักแผ่นดินทุกคน ด้วยการอ่าน ศึกษา และเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งความเป็นชาติอันควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ

หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ทั้ง 13 เล่มนี้

ร่วมบุญบริจาคเพียง 9,900 บาท
จากราคาปกติ 14,233 บาท

***รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน กรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาค***

**ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร**

ร่วมสนับสนุนโครงการ
โปรดคลิก https://goo.gl/6u2hSR

ขอรับบริจาค (สำหรับโรงเรียน)
โปรดคลิก https://goo.gl/LSPHZH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-685-2255
คุณแอน 086-884-2449
คุณนก 092-956-1145