หนังสือชุด อตุโลหลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
Sold out
  • AD ShopOnline 20206
  • AD ShopOnline 2020011

หนังสือชุด อตุโลหลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

597.00 ฿ 399.00 ฿

สังฆทานหนังสือธรรมดี
ชุด อตุโลหลวงปู่ฝากไว้

ประกอบด้วย
๑. อตุโล ไม่มีใดเทียม

๒. อตุโล จิต คือ พุทธะ

๓. อตุโล หลวงปู่ฝากไว้

สังฆทานหนังสือ สื่อธรรมบ่มจิตใจ

ดุจดั่งแสงธรรมแห่งปัญญา

สั่งซื้อ inbox หรือโทร. 02 685 2299
086-8842449 คุณแอน
096-883-8567 คุณเอิร์น
092-956-1145 คุณนก

https://www.facebook.com/DMGBooksFanclub/

Line @dmgbooks

สินค้าหมดแล้ว

000

สังฆทานหนังสือธรรมดี
ชุด อตุโลหลวงปู่ฝากไว้

ประกอบด้วย
๑. อตุโล ไม่มีใดเทียม

๒. อตุโล จิต คือ พุทธะ

๓. อตุโล หลวงปู่ฝากไว้

 

“คนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด”
ที่ใจเป็นทุกข์เพราะเกิดความยึดมั่น
แล้วมีการปรุงแต่งในความคิด
และอุบายที่จะละความทุกข์คือ
หยุดการปรุงแต่งแล้วปล่อยวางให้เป็น

อ่าน! หนังสือชุดอตุโล
ต้นทางแห่งแสงสว่าง ทำให้ท่านค้นพบ
“คุณธรรมอันวิเศษ”
ที่อยู่ในดวงจิตของเรา
และได้ดวงตาเห็นธรรม
นำแสงสว่างส่องนำทางชีวิต
ตราบจนเข้าสู่จิตเดิมที่มีแต่
ความสุข สงบ เบิกบาน ตลอดกาล

หนังสือชุดอตุโลแบ่งย่อยออกเป็น 3 เล่มคือ
เล่ม 1 อตุโล ไม่มีใดเทียม (ประวัติ)
ประวัติปกิปทาแห่งองค์หลวงปู่
ตั้งแต่วัยเยาว์จนตราบเข้าสู่เพศบรรพชิต
ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ปฏิปทาที่งดงาม และเส้นทางการเพียร
เผากิเลสที่ยอมแม้กระทั่งแลกด้วยชีวิต
เพื่อเข้าสู่การรู้จักจิตของตนอย่างแท้จริง

เล่ม 2 อตุโล จิตคือพุทธะ (การปฏิบัติ)
การนำเอาเรื่องเล่าปกิณกะธรรม
ผ่านคำสอนแห่งองค์หลวงปู่
ในหลายสถานที่ หลายเหตุการณ์
สั้น กระชับ เข้าถึงจิตโดยตรง
ทำให้เส้นทางอริยมรรคถูกเปิดออก
ที่เชื่อต่อตรงแห่งภาวะจิต
เพราะเมื่อใดที่รู้จักจิต
เมื่อนั้นจะรู้จักธรรมอย่างแท้จริง

เล่ม 3 อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ (คำสอน)
เกร็ดธรรมช่วงบั้นปลายชีวิตขององค์หลวงปู่
ผ่านกายสังขารที่แสดงให้เห็นถึงสัจธรรม
ที่แท้จริงของชีวิต และคำสอนล้ำค่าครั้งสุดท้าย
จวบจนละสังขาร เป็นมรดกธรรม
ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติสืบมาจวบจนถึงปัจจุบัน

อ่าน! หนังสือชุดอตุโล
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
รู้ถึงแก่นธรรมเกร็ดคำสอนแห่งปัญญา

เร็ว! ด่วน! ก่อนหมด (ลาแท่นพิมพ์)
เหลือเพียง 50 ชุดเท่านั้น
สั่งออนไลน์วันนี้ในราคาคุ้มสุดคุ้ม
พิเศษ! ชุดละ 399 บาท
จากราคา 597 บาท
***แถมฟรี! อีก 1 เล่ม หนังสืออตุโล หลวงปู่ฝากไว้ ฉบับภาษาอังกฤษ****

🖱 สั่งซื้อออนไลน์ คลิก
www.dmgbooks.com
สอบถามโทร 📞
02 685 2255