หนังสือชุด อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน 14 เล่ม
Sale
  • AD 5

หนังสือชุด อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน 14 เล่ม

2,226.00 ฿ 1,490.00 ฿

สังฆทานหนังสือธรรมดี
ชุด อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน

ประกอบด้วย

1. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

2. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

3. หลวงปู่ขาว อนาลโย

4. หลวงปู่หลุย จันทสาโร

5. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

6. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

7. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

8. หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม

9. หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน

10. หลวงปู่ใหญ่จันทร์ สิริจนฺโท

11. หลวงปู่เสาร์ กนัตสีโล

12. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

13. หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ

14. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

สังฆทานหนังสือ สื่อธรรมบ่มจิตใจ

ดุจดั่งแสงธรรมแห่งปัญญา

สั่งซื้อ inbox หรือโทร. 02 685 2299
086-8842449 คุณแอน
096-883-8567 คุณเอิร์น
092-956-1145 คุณนก

https://www.facebook.com/DMGBooksFanclub/

Line @dmgbooks

000

สังฆทานหนังสือธรรมดี
ชุด อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน

ประกอบด้วย

1. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

2. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

3. หลวงปู่ขาว อนาลโย

4. หลวงปู่หลุย จันทสาโร

5. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

6. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

7. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

8. หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม

9. หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน

10. หลวงปู่ใหญ่จันทร์ สิริจนฺโท

11. หลวงปู่เสาร์ กนัตสีโล

12. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

13. หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ

14. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 

สังฆทานหนังสือ สื่อธรรมบ่มจิตใจ

ดุจดั่งแสงธรรมแห่งปัญญา

สั่งซื้อ inbox หรือโทร. 02 685 2299

081-468-8854 คุณเป๊ป
086-8842449 คุณแอน
092-956-1145 คุณนก

https://www.facebook.com/DMGBooksFanclub/

Line @dmgbooks