หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙
Sale
 • 437104526
 • product-1486611327-69461711-ec4a0384db75ce4c9f4f6ae24815b863-zoom
 • 466394
 • 466395
 • 466396
 • 466397
 • 466400
 • 466401
 • 466402
 • 466403
 • 466404
 • 466405
 • 466406
 • 466407

หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙

4,500.00 ฿ 2,999.00 ฿

000

ISBN :  974-9977-51-3

Barcode :  9789749977514

สำนักพิมพ์ : DMG Books       

ผู้เขียน : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ราคา : 1 ชุด ประกอบด้วยหนังสือ 1 เล่ม

บรรจุกล่องสวยงาม ราคาปกติชุดละ 4,500 บาท 

ขนาด : 11 x 11 นิ้ว / ปกแข็ง / 312 หน้า

หนังสือตามรอยพระยุคลบาท เป็นหนังสือในหลวงที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนจำกัด (Limited Edition) เพียง 3,000 เล่มเท่านั้น พร้อมใบรับรองสิทธิ์ที่ระบุหมายเลขการจัดพิมพ์ ทุกเล่มบรรจุในกล่องผ้าไหมงดงาม

ตามรอยพระยุคลบาท เป็นหนังสือที่ได้ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ  รวมทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์ พร้อมพระราชประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดาร พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ  โครงการตามพระราชดำริในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ แหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหาสภาพดิน รวมทั้งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวล

พิมพ์สี่สีอย่างดี ปกแข็ง บรรจุในกล่องผ้าไหมสวยงาม พร้อมใบรับรองกรรมสิทธิ์ จัดทำขึ้นตามจำนวนที่สั่งจอง ตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง จากเสียงเรียกร้องของคนไทยผู้มีความจงรักภักดี และมีความประสงค์ที่จะเก็บบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ไว้ เพื่อให้พระองค์ทรงสถิตในหัวใจไทยชั่วนิรันดร์ ..

ตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง จากเสียงเรียกร้องของคนไทยผู้มีความจงรักภักดี
และมีความประสงค์ที่จะเก็บบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ไว้

เพื่อให้พระองค์ทรงสถิตในหัวใจไทยชั่วนิรันดร์ ..

หนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ “http://www.dailynews.co.th/article/535709
ข้อมูลจาก @dailynewstwit

สั่งจองวันนี้ ที่ สำนักพิมพดีเอ็มจี

☎️ 089-896-7775

DMGBOOKS