หนังสือธรรมดีที่พ่อทำ ฉบับทำดีเพื่อพ่อ
Sold out
  • product-1486546939-06499611-01c06c5a746b7f8674322f72002a9228-zoom

หนังสือธรรมดีที่พ่อทำ ฉบับทำดีเพื่อพ่อ

249.00 ฿ 210.00 ฿

หนังสือธรรมดีที่พ่อทำ ฉบับทำดีเพื่อพ่อ

สินค้าหมดแล้ว

000

รายละเอียดของสินค้า หนังสือธรรมดีที่พ่อทำ ฉบับทำดีเพื่อพ่อ

ธรรมดีที่พ่อทำ ฉบับพิเศษ ทำดีเพื่อพ่อ เพราะทรงเป็นที่สุดของหัวใจจากกระแสหนังสือ ธรรมดีที่พ่อทำ ซึ่งได้เผยแพร่ออกสู่สังคมเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จนกลายเป็นปรากฏการณ์ความรักของคนไทยทั้งแผ่นดินที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุยเดช ร่วมแรงร้อยใจปลุกคนไทยให้ลุกขึ้นมาต่อยอดความดี ทำสิ่งยิ่งใหญ่ ผนึกกำลัง แสดงความจงรักภักดีด้วยการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่น จากหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน จนหลอมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว แผ่ขยายความงดงามแห่งพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ ในรูปแบบสื่อต่างๆ

 

ไม่ว่าจะเป็น รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เป็นรายการที่ออกอากาศวันละสิบนาที แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ได้รับรู้ว่า บนผืนแผ่นดินนี้มีคนไทยมากมาย ที่นอกจากจะรักและเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวอย่างสุดหัวใจแล้ว ยังได้นำแรงบันดาลใจที่ได้รับจากพระเจ้าอยู่หัว มาต่อยอดความสำเร็จใช้กับชีวิตจริง รวมถึงรายการวิทยุชุมชนอีกนับไม่ถ้วน จากทุกภาค ที่เสนอตัวร่วมถ่ายทอดผ่านคลื่นวิทยุ

โดยทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน์ สามารถชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thailoveking.com หรือ เฟซบุ๊ก ‘ธรรมดีที่พ่อทำ’

ทั้งหมดเป็นความปลาบปลื้มใจอย่างยิ่ง ที่ความดีทั้งหมด มีจุดเริ่มต้นมาจาก ‘พระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดในโลก’ ผ่านหนังสือ ธรรมดีที่พ่อทำ จนมีกระแสเรียกร้องอย่างล้นหลามว่า อยากให้จัดทำหนังสือธรรมดีที่พ่อทำ ในรูปแบบที่สะดวกต่อการพกพา อ่านง่าย ราคาย่อมเยาเพื่อให้เผยแพร่ออกไปสู่วงกว้างที่สุด กระจายไปทุกซอกมุมของแผ่นดินสยาม

 

ในโอกาสนี้ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ ธรรมดีที่พ่อทำ ฉบับพิเศษ ทำดีเพื่อพ่อ เพราะทรงเป็นที่สุดของหัวใจ โดยได้ปรับโฉมรูปเล่มใหม่  แต่ยังคงดำรงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากไว้ครบถ้วน รวมถึงเนื้อหาที่สมบูรณ์ สอดแทรกหลายแง่มุมที่คนไทยไม่เคยล่วงรู้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักคนไทยมากมายเพียงใด และอีกหลายเรื่องราวที่ได้ถูกบันทึกครอบคลุมทุกมิติแห่งการครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก ยิ่งไปกว่านั้น ได้เพิ่มเติมเนื้อหาธรรมะของพระราชา  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตของตนอย่างเข้าใจและทำได้ง่าย แต่ให้ผลในทางที่เจริญและมีความสุขอย่างมั่นคง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำตลอดการครองราชย์นี้ นอกจากประโยชน์สุขแห่งแผ่นดิน ยังเพื่อให้คนไทยทั้งมวลได้อาศัย กิน นอน ตาย อย่างมีความสุข ตราบจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน และยังเป็นประโยชน์แห่งตนที่ไม่ว่าผู้ใดได้น้อมนำไปปฏิบัติ ก็ย่อมเจริญและมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

ถึงเวลาแล้ว ที่ลูกหลานไทยจะมาร่วมเป็นใจดวงเดียวกันเผยแพร่ความดีอันงดงามนี้ ไปยังเพื่อนคนไทยและคนทั่วโลก  ทำให้ทุกอณูในแผ่นดินไทย เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และสร้างบุญใหญ่ด้วยการเจริญรอยตาม ‘ธรรมดีที่พ่อทำ’ โดยเชื่อมโยงหัวใจ ถักทอความรักของตนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสองมือและหัวใจตัวเอง เพื่อให้โลกรู้ว่า… คนไทยโชคดีที่สุดที่มีพระเจ้าอยู่หัว และมีบุญสูงสุด ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อ พสกนิกร ได้ทุกลมหายใจเช่นนี้ เหนือสิ่งอื่นใด ก็เพื่อคนที่เรารักยิ่งชีวิต คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ว่า…

 

“…ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้
ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคงเป็นปกติสุข
ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงไปได้
ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ ของตน

ให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้ผิด

และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น…”

 

สารบัญ

โอกาสทองของชีวิต
สุขที่ได้ทำ
ทำทุกอย่าง ‘ด้วยใจ’
เรียนรู้ผ่านหัวใจ ไม่ใช่สมอง
อย่าถามถึงชาติกำเนิด จงถามถึงความประพฤติ
ข้าวไทย… ศักดิ์และศรีของคนไทย
เป้าหมายชีวิต
ครองใจคน ไม่ใช่ครองแผ่นดิน
ที่สุดแห่งพรหมจรรย์
เป็นคนสำคัญนั้นดี แต่เป็นคนดีสำคัญกว่า
เกิดเป็นคนไทย ต้องรักประเทศไทย
เกิดเป็นมนุษย์ ควรแข่งกันสูง
ต้นแบบแห่งความดี

——————————————————————————————————–

ข้อมูลจำเพาะของ หนังสือธรรมดีที่พ่อทำ ฉบับทำดีเพื่อพ่อ
คุณสมบัติทั่วไป

ISBN/ISSN                    2147483647
โมเดล                              พิมพ์ครั้งที่ 5
Size (cm)                        23x15x1.5
Weight (kg)                    0.60