หนังสือในหลวงในดวงใจ
Sold out
  • 11934418090013
  • 118029
  • 118030
  • 118031
  • 118032
  • 118033
  • 11934418090013
  • 118028

หนังสือในหลวงในดวงใจ

1,500.00 ฿ 790.00 ฿

สินค้าหมดแล้ว

000

118028

รายละเอียดของสินค้า หนังสือในหลวงในดวงใจ

ราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นราชวงศ์ที่มีความน่าสนใจยิ่ง จากการสืบค้น พบว่า บุคคลสำคัญ    ผู้สถาปนาราชวงศ์จักรีนั้นได้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เชียงแสน ราชวงศ์สุโขทัย อันประจักษ์ชัดว่า พระบุญญาบารมีอันเป็นกฤษดาภินิหารแห่งกษัตริย์ไม่เคยเสื่อมคลาย แม้จะผลัดเปลี่ยนอาณาจักรมาหลายยุคหลายสมัย ด้วยพระเดชานุภาพแห่งราชวงศ์นั้น ทำให้มีกษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อมาอย่างยาวนานที่สุดในโลก… และนี่คือที่มาของหนังสือ “ในหลวงในดวงใจ”

อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ผู้เขียน ได้รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลสำคัญโดยเนื้อหาที่โดดเด่นด้วยการบรรยายถึงการสืบลำดับต้นราชสกุลซึ่งสืบเนื่องมายาวนาน รวมระยะเวลาเกือบพันปี โดยมีแผนผังแสดงความสัมพันธ์ราชวงศ์กษัตริย์จากราชวงศ์เชียงแสน จนถึงราชวงศ์จักรี ประกอบคำบรรยาย

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมภาพพระราชพิธี และรัฐพิธีที่สำคัญต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ เพื่อเพิ่มความพิเศษมากขึ้น พร้อมคำบรรยายลำดับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อย่างละเอียด เป็นความพิเศษที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาเพื่อไว้ให้บรรพชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรี สืบเนื่องจากราชวงศ์เชียงแสนและสุโขทัยมายาวนานเกือบพันปี พร้อมแผนภูมิพระราชวงศ์ พระราชพิธีสำคัญ

รวมทั้งพระราชพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คาดเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งชาติมีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น

จัดพิมพ์ครั้งแรกเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปีพุทธศักราช 2550 เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก

โดยส่วนแรกคือ “ราชวงศ์จักรี” กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของราชวงศ์จักรี ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสืบเชื้อสายมาจากพระมหากษัตริย์ในอดีต อาทิ สมเด็จพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระเอกาทศรถในสมัยอยุธยา รวมถึงกษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัยเมื่อกว่า 700 ปีมาแล้ว อีกทั้งยังอาจนับย้อนขึ้นไปถึงกษัตริย์ราชวงศ์เชียงแสนเมื่อกว่า 900 ปีมาแล้วได้ด้วย

ส่วนที่สองของหนังสือ คือ “ราชาภิเษกเป็นกษัตริย์” กล่าวถึงความเป็นมาและขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญต่างๆ อย่างละเอียด เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชทานนามพระนครในรัชกาลที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในปราสาทพระเทพบิดร และพระราชพิธีศรีสัจจปานกาลถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น

สำหรับส่วนที่สามคือ “ในหลวงในดวงใจ” ได้บรรยายรายละเอียดและลำดับเหตุการณ์อันน่าประทับใจในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2549 รวมทั้งมีรายพระนามพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่เสด็จฯ มาร่วมงาน และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่างๆ

นอกจากนี้ หนังสือ “ในหลวงในดวงใจ” ยังมีภาคผนวกที่ประกอบด้วย ลำดับพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 และเรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและเรือพระราชพิธีอีกด้วย

สารบัญ

๑. ราชวงศ์จักรี

– ปฐมบรมราชวงศ์จักรี

๒. ราชาภิเษกเป็นกษัตริย์

– พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชทานพระนามพระนครในรัชกาลที่ ๑

– พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙

– พระราชพิธีอุปราชาภิเษก

– พระราชพิธีฉัตรมงคล

– พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

– พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

– พระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในปราสาทพระเทพบิดร

– พระราชพิธีทรงผนวช

– พระราชพิธีศรีสัจจปานกาลถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

๓. ในหลวงในดวงใจ

– ปฐมเหตุพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

– พระราชพิธี รัฐพิธีงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ภาคผนวก

– ราชสกุลวงษ์ พระนามเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าในรัชกาลที่ ๑-๒

– กระบวนพยุหยาตราและเรือพระราชพิธี

———————————————————————————————————

ข้อมูลจำเพาะของ หนังสือในหลวงในดวงใจ
คุณสมบัติทั่วไป

ISBN/ISSN                    2147483647
language                        Thai
โมเดล                             พิมพ์ครั้งที่ 4
จำนวนหน้า (หน้า)          300
Size (cm)                       34x27x2.5
Weight (kg)                  2.2
ปี                                    2560