อตุโล ไม่มีใดเทียม (เล่ม ๑)
Sale
  • 9786163760067l
  • 8e44e98dbc21889d3613094b8dfa516a

อตุโล ไม่มีใดเทียม (เล่ม ๑)

199.00 ฿ 159.00 ฿

อตุโล ไม่มีใดเทียม (เล่ม ๑)

หมวดหมู่:
000

รายละเอียดสินค้า อตุโล ไม่มีใดเทียม (เล่ม ๑)

  • ประวัติและปฏิปทาแห่งองค์หลวงปู่
  • ตั้งแต่วัยเยาว์จนตราบเข้าสู่เพศบรรพชิต
  • เส้นทางการเพียรเผากิเลสที่ยอมแม้กระทั่งแลกด้วยชีวิต
คำนำสำนักพิมพ์“พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น

ออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมด

ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิต อยากรู้อะไรค้นได้ที่จิต”

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทรงคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นธรรมเทศนาและโอวาทที่หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ได้ฝากไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนรุ่นหลัง ได้มีแผนที่ธรรมเพื่อศึกษาตราบจนเข้าสู่นิพพาน การจัดทำหนังสือเล่มนี้เป็นธรรมะจัดสรรที่ทำให้ทางสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี มีโอกาสน้อมถวายการรับใช้ครูบาอาจารย์แห่งกองทัพธรรมอีกครั้ง ด้วยการจัดหนังสือ อตุโล ไม่มีใดเทียม ขององค์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล บิดาแห่งการดูจิต ผ่านอักขระที่ถูกเรียบเรียงและเจียรไนมาอย่างงดงามขึ้นโดย พระราชสมศักดิ์ ปัณฑิโต ที่มีโอกาสถวายการรับใช้องค์หลวงปู่ดูลย์ตั้งแต่ ๖๒ พรรษา จวบจนวาระสุดท้ายแห่งสังขาร

หนังสือเล่มนี้แยกย่อยจากหนังสือ อุตโล ไม่มีใดเทียม ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นหนังสือที่กะทัดรัดมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการศึกษาธรรมะจากจิตบริสุทธิ์ ที่เปรียบเสมือน เพชรน้ำหนึ่ง จากจิตแห่งธรรมขององค์หลวงปู่ดูลย์

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ ๑ ซึ่งทั้งหมดมี ๓ เล่ม โดยแบ่งเนื้อหาไว้ ดังนี้

เล่มที่ ๑ อตุโล ไม่มีใดเทียม กล่าวถึง ประวัติและปฏิปทาแห่งองค์หลวงปู่ ตั้งแต่วัยเยาว์จนตราบเข้าสู่เพศบรรพชิต ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ปฏิปทาที่งดงาม และเส้นทางการเพียรเผากิเลสที่ยอมแม้กระทั่งแลกด้วยชีวิต เพื่อเข้าสู่การรู้จักจิตของตนอย่างแท้จริง

เล่มที่ ๒ อตุโล จิต คือ พุทธะ เป็นหนังสือรวบรวมเรื่องเล่าปกิณกะธรรม ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้จักจิตตัวเองมากยิ่งขึ้น ผ่านคำสอนแห่งองค์หลวงปู่ดูลย์ในหลายสถานที่ หลายเหตุการณ์ เป็นองค์ธรรมที่สั้น กระชับ แต่เข้าถึงจิตโดยตรง ทำให้เส้นทางอริยมรรคถูกเปิดออก ต่อตรงถึงทางสายเอกแห่งจิต เพราะเมื่อใดที่รู้จักจิต เมื่อนั้นจะรู้จักธรรมอย่างแท้จริง

 

เล่มที่ ๓ หลวงปู่ฝากไว้ จะกล่าวถึงธรรมะจากช่วงบั้นปลายชีวิตขององค์หลวงปู่ดูลย์ ผ่านกายสังขารที่แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมที่แท้จริงของชีวิต และคำสอนล้ำค่าครั้งสุดท้ายจวบจนละสังขาร อีกทั้งยังมีเกร็ดธรรม ‘หลวงปู่ฝากไว้’ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่มามากกว่า ๑ ล้านเล่ม ที่แนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหลวงปู่ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมรุ่นหลังต่อไป ซึ่งถือเป็นมรดกธรรมที่จะสถิตอยู่ในจิตผู้ที่อ่านตลอดกาล

ยิ่งไปกว่านั้น หนังสือเล่มนี้ ยังเปิดเผยเรื่องของจิตที่ยากแท้หยั่งถึง ให้เข้าใจง่ายด้วยถ้อยธรรมอันสั้น กระชับ เรียบง่าย แต่ลึกซึ้ง เป็นธรรมรสเลิศ ที่เต็มไปด้วยอรรถรสทั้งทางธรรมและทางจิต ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน เพื่อปูทางเข้าสู่จิตเดิมแท้ที่มีแต่ความสุข สงบ เบิกบาน ตลอดกาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะสร้างคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อผู้อ่านและศาสนาชั่วกัลปาวสาน