แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน
Sold out
  • Print

แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน

180.00 ฿ 99.00 ฿

สินค้าหมดแล้ว

000

หนังสือ “แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน” โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ได้นำเอาบันทึกเรื่องราวธรรมะในแบบดร.วรภัทร์ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว จากเฟซบุ๊กส่วนตัวที่อาจารย์ไม่เคยมอบให้ใครมาก่อน ธรรมะที่บันทึกไว้ ได้แบ่งเป็น ๓ หมวด ได้แก่ ฝึก คิด วิเคราะห์ ซึ่งก็เป็นการมองโลกผ่านตัวตน เป็นธรรมะแบบง่ายๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถหลุดพ้นจากตัวตนได้ไม่ยาก

เรื่องราวอันหลากหลายที่เป็นคำสอนจากพระอาจารย์ ที่ดร.วรภัทร์ เคารพ การนำเข้าไปฝึกเดินจงกรมอย่างสนุก การกำหนดจิตคิดอย่างมีแบบแผน การวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ให้เป็นธรรมะทั้งจากภาพยนตร์ เพลง การท่องเที่ยว หรือผู้คนที่ได้พบ ล้วนเป็นเรื่องที่สนุกสนานแฝงปริศนาธรรม ทั้งสิ้น

 

เมื่อปอกเปลือกตัวตน
เราจะพบความจริงของชีวิต!

คนจำนวนมาก เมื่อยังไม่เห็นทุกข์ ก็ยังไม่สนใจธรรมะ
คนจำนวนมาก เมื่อยังสนุกกับสิ่งภายนอกก็หลงลืมใจที่อยู่ในกาย
คนจำนวนมาก ไม่เชื่อว่า นิพพานมีจริงและถึงจะมีจริง ก็เชื่อว่ายาก

โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกล ทำให้คนเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าเดิม ไม่ว่าอยากจะรู้หรืออยากศึกษาอะไรเราสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต นั่นรวมถึงการศึกษาธรรมะด้วย แต่เราไม่อาจเข้าถึง‘ธรรมะที่แท้จริงได้’ถ้าเราไม่ปอกเปลือกตัวตนออกเสียก่อน

และนี่เองที่ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ได้ย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า คนเราต้องมีอาจารย์ ชี้แนะและแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เราหลงทาง

หนังสือ“แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน” โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เป็นการรวบรวมธรรมะรอบตัวที่ ท่านได้บันทึกไว้ในเฟซบุ๊กเรื่องราวอันหลากหลายทั้งที่เป็นคำสอนจากพระอาจารย์ที่ดร.วรภัทร์เคารพและทั้งที่ถ่ายทอดออกมาจากสิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น การนำเข้าไปฝึกเดินจงกรมอย่างสนุก การกำหนดจิตคิดอย่างมีแบบแผน การวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ให้เป็นธรรมะง่ายๆ ทั้งจากภาพยนตร์ เพลง การท่องเที่ยว หรือผู้คนที่ได้พบเห็นซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่สนุกสนานแฝงปริศนาธรรมทั้งสิ้นเสมือน ‘ไดอารี่ส่วนตัว’โดยใช้ภาษาธรรมดาแต่วิเคราะห์อย่างแยบคาย แบ่งออกเป็น ๓ หมวด ได้แก่ ฝึก คิด วิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถหลุดพ้นจากตัวตนได้ไม่ยากอีกทั้งเข้าถึง ‘เพชรเม็ดงาม’ซึ่งเป็นปัญญาซ่อนอยู่ในกายและใจทุกคน

ภาพวาดสีน้ำที่ได้นำมาเป็นปกของหนังสือเล่มนี้ รวมถึงภาพวาดประกอบในเล่มเป็นภาพที่ ดร.วรภัทร์ ได้วาดขึ้น และทีมงานได้ขอนำมาใช้ประกอบหนังสือ ซึ่งท่านใจดีให้มาด้วยความยินดี

หวังว่าเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบลง จะได้พบกับ‘ตัวตนใหม่’ ที่มีความสุขกับสิ่งรอบตัว สว่างไสวด้วยปัญญา เป็นที่รักด้วยเมตตาธรรม และสูงสุดคือ ‘ถอดถอนกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจ’ ให้หมดไปจากความเรียบง่ายของหนังสือเล่มนี้

น้อมคารวะทุกดวงจิตที่ดีงาม
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

คำนำผู้เขียน 

แกะเปลือกโลก หมายถึง เข้าใจเรื่องทางโลก โลกสมมุติที่เราจำเป็นต้องอยู่อาศัย หาเลี้ยงชีพ และปอกเปลือกตัวตน คือ เห็นตัวตนที่แท้จริงของเรา ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของเรา คือ ทำสมมุติให้สมบูรณ์ และพัฒนาวิมุตติให้ว่างห่างไกลจากกิเลสให้ได้
เรื่องทางโลกและทางธรรม เป็นของเกื้อกูลกัน อาศัยโลกเพื่อเข้าใจธรรม อาศัยธรรมเพื่อรับผิดชอบเรื่องทางโลก บทความในหนังสือเล่มนี้ อาจจะดูไม่ต่อเนื่อง สำนวน วรรคตอน ค่อนข้างไม่ถูกต้องนัก เพราะคัดลอกมาจากเฟซบุ๊กของผมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง โดยเฟซบุ๊กที่ใช้คือWoraphat Phucharoen
การใช้เฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร ของทุกอย่างนั้น “ในดีมีร้าย ในร้ายมีดี” ทุกอย่างอยู่ที่เราจะเลือกเอาเองว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร?
ตอนนี้ผมหันมาทำหลักสูตรSense Zenเพื่อฝึกอบรมแนวทางพุทธวิธี ในการเข้าสู่ “ความว่าง” ดังนั้น จึงเปิดเฟซบุ๊กกรุ๊ป เอาไว้ชื่อว่าSense Zenหากท่านใดสนใจก็เชิญเข้าไปติดตามดูได้นะครับ
ขอขอบคุณ พระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน และท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอขอบคุณ สำนักพิมพ์DMGและทีมงานทุกท่านที่ทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี
ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน จงโชคดี มีแต่เรื่องดีๆ เข้ามาในชีวิต และได้บารมีครบถ้วน เพื่อเข้าสู่นิพพานโดยเร็วพลัน พุทโธ ธัมโม สังโฆ สาธุ

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ