ในหลวงในรอยธรรม
Sold out
  • f3c44fe3ce05f8f97d176bd7f53cbb5e

ในหลวงในรอยธรรม

249.00 ฿

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786163760456 หมวดหมู่:
000
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ “ในหลวงในรอยธรรม” เล่มนี้ ถือเป็นหนังสือต้นแบบทางธรรม ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้อ่านอย่างล้นหลามว่า เป็นหนังสือทรงคุณค่าสูงสุด นับเป็นบุญของคนไทยที่มีโอกาสได้รับรู้ความงามในพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน ทุกมิติ ทั้งทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกที่มีคุณอเนกอนันต์ต่อทุกศาสนา ทรงเป็นต้นแบบพุทธมามกะที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ตามครรลองแห่งพระพุทธศาสนาไว้อย่างบริสุทธิ์งดงามยิ่ง อีกทั้งยังได้รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงที่ทรงพระผนวช พระราชปุจฉา สนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และพระกัมมัฏฐาน ซึ่งล้วนเป็นพระอริยะแห่งแผ่นดิน แสดงให้เห็นถึงวิถีพุทธอันประเสริฐ ธรรมะที่ล้ำลึก ควรค่าแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรได้น้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติ เพื่อเข้าถึง “ความสุขที่แท้จริง” ในวิถีที่ถูกต้อง
สารบัญ
– พลังธรรมแห่งแผ่นดิน
– พระราชปุจฉา
– พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
– บรรณานุกรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786163760456 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 150 x 232 x 11 มม.
น้ำหนัก : 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : 2 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : /2016