๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
Sold out
  • product-1465546627-1348686-3c52e4302f27de4dc9016d1711c737de-zoom

๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

149.00 ฿ 120.00 ฿

๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สินค้าหมดแล้ว

000

รายละเอียดของสินค้า ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

บทนำ

สุโขทัยดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงพระร่วงเจ้าแห่งสุโขทัย

“คำแหง” กับ พระราชทินนามแห่งพ่อขุนราม

นวัตกรรมสร้างความอุดมสมบูรณ์กับมหาราชพระองค์แรกของไทย

“สรีดภงส์” “ท่อปู่พระยาร่วง” “ตระพัง” นวัตกรรมแห่งการชลประทาน

พระราชกรณียกิจภายใต้องค์ปฐมมหาราช

พ่อขุนรามคำแหง ราชการทางการปกครองอันทรงธรรม

“รูปแบบ” ราชการทางการปกครอง

รุ่งอรุณแห่งพุทธศาสนา

ร่มเงาพระบรมโพธิ์สมภารแห่งพระร่วงเจ้ามหาราช

พระราชไมตรีทางเครือญาติผ่านราชบุตรเขย

พระราชไมตรีทางเครือญาติผ่านพระมเหสี

พระราชไมตรีต่อมิตรสหาย

เจริญสัมพันธไมตรีด้านการค้า

“รุ่งอรุณแห่งการค้า”: พ่อขุนรามคำแหง…นักการค้าเอกแห่งสุโขทัย

“ตลาดปสาน” ชุมนุมของคนรักการค้าขาย

เศรษฐกิจมหาภาค: การส่งออก นำเข้าและอุตสาหกรรมการผลิต

ปราชญ์แห่งความเป็นไทย

บทส่งท้าย

ย่อรายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะของ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
คุณสมบัติทั่วไป

ISBN/ISSN                                         2147483647
จำนวนหน้า (หน้า)                                144
Size (cm)                                             14.50 x 21.00 x 1.00
Weight (kg)                                        0.3
ผู้พิมพ์จำหน่าย                                     สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปี                                                           2558