๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Sold out
  • product-1465546625-3348686-516fa3716daf06e620dd8eb5b2a386df-zoom

๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

149.00 ฿ 120.00 ฿

๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สินค้าหมดแล้ว

000

รายละเอียดของสินค้า ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บทนำ

กรุงศรีอยุธยา: พระนครเมื่อครั้งรุ่งโรจน์

พระราชประวัติพระนเรศวร

ก้าวชีวิตแห่งภูมิหลังอิสรภาพ

องค์ประกันหงสาวดี

บ่มเพาะพระปรีชาญาณ

สั่งสมวิชาเพื่อการหวนคืน

จากองค์ประกันสู่พระมหาอุปราช

วิสัยทัศน์อันเฉียบแหลมเพื่อการปฏิรูป

ประกาศอิสรภาพ ปฐมบทแห่งการปฏิรูป

พระนเรศวรผู้นำแห่งอิสรภาพของปวงชน

ตีเมืองคังและประกาศอิสรภาพ

ดำรงรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพ

พระอัจฉริยภาพการทหาร

พลังทางปัญญาเพื่อสันติสุขที่ถาวรของคนไทย

พระอัจฉริยภาพทางการทหาร

การปกครองเพื่อความผาสุกของสยามประเทศ

ประกาศศักดาความเป็นผู้นำเพื่อสันติสุขของประชาราษฎร์

ยกระดับอำนาจด้วยยุทธวิธีสร้างสัมพันธไมตรี

ทางด้านการค้า

ทหารอาสานานาชาติ กับการเสริมสร้างแสนยานุภาพของชาติไทย

รวมผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น

บทสรุป

ย่อรายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะของ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คุณสมบัติทั่วไป

ISBN/ISSN                                  2147483647
Size (cm)                                      14.50 x 21.00 x 1.00
Weight (kg)                                 0.3
ผู้พิมพ์จำหน่าย                              สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปี                                                    2558