Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home/wp-content/themes/atelier/single-product-%e0%b9%97-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%a9-2.php) is not within the allowed path(s): (G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\;C:\Windows\Temp\) in G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home\wp-includes\template.php on line 640

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home/wp-content/themes/atelier/single-product-%e0%b9%97-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%a9-2.php) is not within the allowed path(s): (G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\;C:\Windows\Temp\) in G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home\wp-includes\template.php on line 643

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home/wp-includes/theme-compat/single-product-%e0%b9%97-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%a9-2.php) is not within the allowed path(s): (G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\;C:\Windows\Temp\) in G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home\wp-includes\template.php on line 646
๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช | DMGBooks , DAcademy and D Socity , สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี , ดีเอ็มจี
โทร. 02 6852298,02 6852254-5 or info@dmgbooks.com
๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Sale
  • product-1465546625-3348686-516fa3716daf06e620dd8eb5b2a386df-zoom

๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

149.00 ฿ 120.00 ฿

๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

000

รายละเอียดของสินค้า ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บทนำ

กรุงศรีอยุธยา: พระนครเมื่อครั้งรุ่งโรจน์

พระราชประวัติพระนเรศวร

ก้าวชีวิตแห่งภูมิหลังอิสรภาพ

องค์ประกันหงสาวดี

บ่มเพาะพระปรีชาญาณ

สั่งสมวิชาเพื่อการหวนคืน

จากองค์ประกันสู่พระมหาอุปราช

วิสัยทัศน์อันเฉียบแหลมเพื่อการปฏิรูป

ประกาศอิสรภาพ ปฐมบทแห่งการปฏิรูป

พระนเรศวรผู้นำแห่งอิสรภาพของปวงชน

ตีเมืองคังและประกาศอิสรภาพ

ดำรงรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพ

พระอัจฉริยภาพการทหาร

พลังทางปัญญาเพื่อสันติสุขที่ถาวรของคนไทย

พระอัจฉริยภาพทางการทหาร

การปกครองเพื่อความผาสุกของสยามประเทศ

ประกาศศักดาความเป็นผู้นำเพื่อสันติสุขของประชาราษฎร์

ยกระดับอำนาจด้วยยุทธวิธีสร้างสัมพันธไมตรี

ทางด้านการค้า

ทหารอาสานานาชาติ กับการเสริมสร้างแสนยานุภาพของชาติไทย

รวมผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น

บทสรุป

ย่อรายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะของ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คุณสมบัติทั่วไป

ISBN/ISSN                                  2147483647
Size (cm)                                      14.50 x 21.00 x 1.00
Weight (kg)                                 0.3
ผู้พิมพ์จำหน่าย                              สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปี                                                    2558