7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง
Sold out
  • AW The 7th HAHIT (2017) Finally

7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง

370.00 ฿ 295.00 ฿

อุปนิสัยที่ 8

สินค้าหมดแล้ว

000

7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในหนังสือทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ได้รับการแปลแล้วกว่า 34 ภาษา จำหน่ายไปแล้วกว่า 20 ล้านเล่มทั่วโลก ! ดร.สตีเฟ่น อาร์.โควียนำการบรรยายเชิงสัมมนา พาเข้าสู่วิถีการใช้หลักการเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิต ที่จะช่วยแก้ปัญหาส่วนบุคคลและองค์กรธุรกิจ กรอบชีวิตเรียงตามลำดับเป็นขั้นตอน ผนึกหลักการพื้นฐานสำคัญหรือกฎธรรมชาติ มาประดับไว้ในชีวิต ให้ความมั่นคงที่จะช่วยต้านรับความเปลี่ยนแปลง และให้พลังอำนาจสติปัญญา ในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ เปิดให้ จากชัยชนะส่วนบุคคลมาสู่ชัยชนะสังคม อุปนิสัยทั้งเจ็ดประการเป็นกุญแจสำคัญ ไขสู่ความสำเร็จของชีวิตส่วนบุคคลและองค์กรธุรกิจทุกมุมโลก !
• สารบัญ
7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง เป็นหนังสือที่ได้ถ่ายทอดแนวคิดและหลักการในการปฏิบัติตามลักษณะนิสัยที่ดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติประสบความสุขและความสำเร็จอย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตส่วนตนและการทำงาน หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ภาค

ภาคที่ 1 เป็นกรอบความคิดและหลักการ ภาพรวมของอุปนิสัยทั้ง 7 ประการ

ภาคที่ 2 เป็นอุปนิสัยที่เกี่ยวกับการเอาชนะใจตนเอง

– อุปนิสัยที่ 1 โปรแอกทีฟ

– อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ

– อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งสำคัญก่อน

ภาคที่ 3 เป็นอุปนิสัยที่เอาชนะใจคนอื่น มีทั้งหมด 3 อุปนิสัย คือ

– อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ

– อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

– อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง

ภาคที่ 4 เป็นอุปนิสัยที่เกี่ยวกับการปรับตัวใหม่อยู่ตลอดเวลา มีเพียง 1 อุปนิสัย คือ อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่แสมอ อุปนิสัยทั้ง 7 นี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำเราจากชัยชนะส่วนตน ไปสู่ชัยชนะส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นของครอบครัว หน่วยงาน สังคม ชุมชน หรือประเทศชาติของเรา
• เนื้อหาบางส่วน
1. อุปนิสัยที่ 1 โปรแอกทีฟ คำนี้ไม่มีนิยามในพจนานุกรมส่วนใหญ่ มีความหายเกินกว่าการกระทำใจเชิงรุก ความหมายแท้จริงในฐานะมนุษย์ เรารับผิดชอบต่อชีวิตของเรา พฤติกรรมของเราเป็นผลจากการตัดสินใจของเรา มิใช่เงื่อนไข เรากดข่มความรู้สึกให้อยู่ใต้อำนาจของคุณลักษณะในใจ เรามีความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบที่จะดำเนินการให้เกิดผล

2. อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ เป็นการกำหนดภาพหรือกรอบความคิดของบั้นปลายไว้ชัดเจนไว้ในใจ เป็นการเริ่มต้นด้วยความเข้าใจชัดแจ้งว่าประสงค์จะเดินทางไปจุดใดบนรากฐานหลักการที่ว่า “สรรพสิ่งสร้างสองครั้ง” ครั้งแรก วาดสร้างขึ้นมาในใจ ครั้งที่สองจึงก่อตัวเป็นรูปร่างทางกายภาพ เป็นหลักการเดียวกับช่างไม้ที่ว่า “วัดสองครั้ง ตัดครั้งเดียว” นั่นหมายความว่ามีการสอบทาน ถ้าเปรียบภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำจะเป็นการสร้างครั้งแรก ส่วนการบริหารจัดการเป็นการสร้างครั้งที่สอง ผู้นำมีความจำเป็นต้องใช้ภาวะโปรแอกทีฟ ในส่วนที่เป็นการรู้จักตน จินตนาการ และมโนธรรมเปลี่ยนกรอบความคิดเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ อุปนิสัยที่ 2 ถือว่าเป็นการสร้างครั้งแรก อยู่บนรากฐานของจินตนาการ ความสามารถในการวาดภาพ มองเห็นศักยภาพสร้างภาพ วาดภาพในใจ โดยมีมโนธรรมเป็นความสามารถในการสอบทาน

3. อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งที่สำคัญก่อน คือหลักการแห่งการบริหารจัดการส่วนบุคคล เป็นการสร้างครั้งที่ 2 สร้างขึ้นมาเป็นผลงานที่จับต้องได้ การทำให้บรรลุผล ทำภาพวาดในใจให้เป็นรูปร่าง ผลลัพธ์ตามธรรมชาติของอุปนิสัยที่1 และอุปนิสัยที่2 เป็นการนำเอา ความประสงค์อิสระ มาใช้งานโดยยึดหลักการเป็นจุดศูนย์กลางการลงมือปฎิบัติ โดยการบริหารจัดการตัวเองอย่างมีประสิทธิผล

4. อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ มิใช่เทคนิคพิเศษ หากแต่เป็นปรัชญาของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แท้จริงแร้วเป็นหนึ่งของหกกรอบความคิดแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเท่านั้น กรอบความคิดอื่นๆ คือ ชนะ/แพ้ แพ้/ชนะ แพ้/แพ้ ชนะอย่างเดียว และชนะ/ชนะ หรือไม่ตกลง

5. อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา เป็นหลักการสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วยการรับฟังด้วยความลึกซึ้ง ด้วยความเข้าใจเหมือนอยู่ฝ่ายเดียวกัน

6. อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง เป็นผลรวมที่ยิ่งใหญ๋กว่าผลบวกขององค์ประกอบ หมายถึงความสัมพันธ์ที่แต่ละชิ้นส่วนดึงชิ้นส่วนอื่นมาเป็นของตนและทำงานร่วมกัน มิได้แยกชิ้นหากแต่รวมเป็นหนึ่งเดียว เสริมและเร่งปฏิกิริยาสูงสุด เอื้ออำนาจสูงสุด และตื่นเต้นเร้าใจสูงสุด

7. อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ กล่าวโดยพื้นฐานหมายถึงแรงจูงใจทั้งสี่ คือการฝึกฝนมิติทั้งสี่ของธรรมชาติมนุษย์ เป็นการเติมพลังชีวิตทุกมิติของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ สังคม/อารมณ์ จิตวิญญาณ และสติปัญญา

หนังสือเล่มนี้ มีตัวอย่างมากมายที่ Stephen R. Covey ได้เขียนพร้อมตัวอย่างเรื่องเล่ามากมาย จึงแนะนำให้ท่านอ่านฉบับเต็มจะได้หลักและแนวทางในการสร้างอุปนิสัยเพื่อแปลงโฉมตัวเราให้เป็นผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งในอนาคตได้อย่างแน่นอน

คุณสมบัติทั่วไป
ประเภทของหนังสือ                               ปกอ่อน
ISBN/ISSN                                          2147483647
จำนวนหน้า (หน้า)                                 520
Size (cm)                                              15 x 23 x 3
Weight (kg)                                         0.74