หนังสือจัดชุด

Filters

Showing all 11 products

View 24/48/All

Categories

11 products

 • Sale
  IMG_0955
  9
 • Sold out
  AD ShopOnline 20206
  AD ShopOnline 2020011

  หนังสือชุด อตุโลหลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

  ,
  สังฆทานหนังสือธรรมดี ชุด อตุโลหลวงปู่ฝากไว้ ประกอบด้วย ๑. อตุโล ไม่มีใดเทียม ๒. อตุโล จิต คือ พุทธะ ๓. อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ สังฆทานหนังสือ สื่อธรรมบ่มจิตใจ ดุจดั่งแสงธรรมแห่งปัญญา สั่งซื้อ inbox หรือโทร. 02 685 2299 086-8842449 คุณแอน 096-883-8567 คุณเอิร์น 092-956-1145 คุณนก https://www.facebook.com/DMGBooksFanclub/ Line @dmgbooks
  597.00 ฿ 399.00 ฿
 • Sold out
  61163823_2339137426132462_6678127125360279552_o
  61163823_2339137426132462_6678127125360279552_o
 • Sold out
  AD 6
  AD 6

  ชุดหนังสือ แสงธรรมแห่งปัญญา 11 เล่ม

  ,
  สังฆทานหนังสือธรรมดี ชุด แสงธรรมแห่งปัญญา ประกอบด้วย 1. สู่แดนพุทธองค์ ลุมพินีวัน 2. สู่แดนพุทธองค์ พุทธคยา 3. สู่แดนพุทธองค์ สารนาถ 4.สู่แดนพุทธองค์ กุสินารา 5. วิสาขา มหาอุบาสิกา 6. อนาถบิณฑิก 7. ๗ อรหันต์น้อย 8. เพาะชำความคิด 9. อตุโล ไม่มีใดเทียม 10. อตุโล จิต คือ พุทธะ 11. อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ สังฆทานหนังสือ สื่อธรรมบ่มจิตใจ ดุจดั่งแสงธรรมแห่งปัญญา สั่งซื้อ inbox หรือโทร. 02 685 2299 086-8842449 คุณแอน 096-883-8567 คุณเอิร์น 092-956-1145 คุณนก https://www.facebook.com/DMGBooksFanclub/ Line @dmgbooks
  2,149.00 ฿ 990.00 ฿
 • Sold out
  AD 5
  AD 5

  หนังสือชุด อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน 14 เล่ม

  ,
  สังฆทานหนังสือธรรมดี ชุด อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ประกอบด้วย 1. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 2. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม 3. หลวงปู่ขาว อนาลโย 4. หลวงปู่หลุย จันทสาโร 5. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 6. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 7. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 8. หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม 9. หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโน 10. หลวงปู่ใหญ่จันทร์ สิริจนฺโท 11. หลวงปู่เสาร์ กนัตสีโล 12. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 13. หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ 14. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร สังฆทานหนังสือ สื่อธรรมบ่มจิตใจ ดุจดั่งแสงธรรมแห่งปัญญา สั่งซื้อ inbox หรือโทร. 02 685 2299 086-8842449 คุณแอน 096-883-8567 คุณเอิร์น 092-956-1145 คุณนก https://www.facebook.com/DMGBooksFanclub/ Line @dmgbooks
  2,226.00 ฿ 1,490.00 ฿
 • Sold out
  AD 3
  AD 3

  หนังสือชุด แก่นธรรมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

  ,
  สังฆทานหนังสือธรรมดี ชุด แก่นธรรมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ประกอบด้วย ๑. สงบ ๒. สะอาด ๓. สว่าง ๔. สดใส สังฆทานหนังสือ สื่อธรรมบ่มจิตใจ ดุจดั่งแสงธรรมแห่งปัญญา สั่งซื้อ inbox หรือโทร. 02 685 2299 086-8842449 คุณแอน 096-883-8567 คุณเอิร์น 092-956-1145 คุณนก https://www.facebook.com/DMGBooksFanclub/ Line @dmgbooks
  480.00 ฿ 299.00 ฿
 • Sold out
  AD 2
  AD 2

  หนังสือชุด ธรรมะแห่งการระลึกถึงพระพุทธเจ้า

  ,
  สังฆทานหนังสือธรรมดี ชุด ธรรมะแห่งการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย ๑. ลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่แห่งการประสูติ ๒. พุทธคยา อันเป็นสถานที่แห่งการตรัสรู้ ๓. สารนาถ อันเป็นสถานที่แห่งการแสดงปฐมเทศนา ๔. กุสินารา อันเป็นสถานที่แห่งการเสด็จดับขันธปรินิพพาน สังฆทานหนังสือ สื่อธรรมบ่มจิตใจ ดุจดั่งแสงธรรมแห่งปัญญา สั่งซื้อ inbox หรือโทร. 02 685 2299 086-8842449 คุณแอน 096-883-8567 คุณเอิร์น 092-956-1145 คุณนก https://www.facebook.com/DMGBooksFanclub/ Line @dmgbooks
  796.00 ฿ 399.00 ฿
 • Sold out
  AD 1
  AD 1

  หนังสือชุด อริยบุคคลบรรลุธรรม

  ,
  สังฆทานหนังสือธรรมดี ชุดอริยบุคคลบรรลุธรรม ประกอบด้วย ๑. วิสาขา มหาอุบาสิกา แม่หญิงต้นแบบจากพุทธกาลสู่ปัจจุบัน ๒. อนาถบิณฑิก ต้นแบบชีวิตมหาเศรษฐี บนเส้นทางอรหันต์ ๓. ๗ อรหันต์น้อย เณรน้อยผู้บรรลุธรรมตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ สังฆทานหนังสือ สื่อธรรมบ่มจิตใจ ดุจดั่งแสงธรรมแห่งปัญญา สั่งซื้อ inbox หรือโทร. 02 685 2299 086-8842449 คุณแอน 096-883-8567 คุณเอิร์น 092-956-1145 คุณนก https://www.facebook.com/DMGBooksFanclub/ Line @dmgbooks
  597.00 ฿ 299.00 ฿
 • Sold out
  timeline_20180116_212203
  timeline_20180116_212203

  หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน

  หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ประกอบด้วย ... 1. หนังสือตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เล่มเดียว! ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่งดงามที่สุด! และมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากอีก 155 ภาพ บันทึกประวัติศาสตร์ในวโรกาส 120 ปี เสด็จประพาสยุโรป และเหตุการณ์เสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม 2453 บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระองค์ท่านทรงทำให้ประเทศไทยเจริญ ก้าวหน้า และคงเป็น “ไท” อยู่ทุกวันนี้ รวมถึงเรื่องราวสนุกๆ ในคราวเสด็จประพาสยุโรป โดยเรียบเรียงจากพระราชนิพนธ์หลายเล่ม เช่น "ไกลบ้าน" และจดหมายเหตุพระราชกิจ เป็นต้น 2. หนังสือตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ หนังสือในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จาก "สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี" โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาในเล่มเป็นการประมวลพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ รวมทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์ พร้อมพระราชประวัติ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจต่างๆ จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นที่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช" ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวล 3. หนังสือในหลวงในดวงใจ เล่มเดียว!! ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรีอย่างละเอียด เป็นราชวงศ์เดียวในโลกที่สืบสันติวงศ์ยาวนานที่สุดเกือบพันปี จากราชวงศ์เชียงแสนและสุโขทัย จัดพิมพ์ครั้งแรกเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปีพุทธศักราช 2550 ภายในเล่ม มีแผนภูมิพระราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ พระราชพิธีสำคัญ รวมทั้งพระราชพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งชาติมีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น 4. หนังสือ King Bhumibol Adulyadaj of Thailand (ปกแข็ง พร้อมกล่อง) หนังสือชุดภาษาอังกฤษเล่มเดียวของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่เขียนโดยคนไทย มี 3 เล่ม คือ Vol. I ‘From Prince to King’ กล่าวถึงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่พระองค์สนพระทัย ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ที่ทำให้ผู้อ่านซาบซึ้ง และตระหนัก ถึงความรักและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน และแผ่นดินไทย Vol. II ‘Strength of the Land’ แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจอันเหนื่อยยาก ของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติเพื่อยังคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศไทย ซึ่งชาวไทยต่างตระหนักดีว่า ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงงานหนักมากเพียงใด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของปวงชนชาวไทย Vol. III ‘By the Light of Your Wisdom’ มุ่งเน้นแง่คิดต่างๆ และพระราชกรณียกิจสำคัญ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตน้อมนำตามคำสอนในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต 5. ชุดหนังสือ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรกษัตริย์แห่งสยาม หนังสือชุดนี้ บันทึกประวัติศาสตร์ ผ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพียงส่วนหนึ่งจากพระคุณอเนกอนันต์ของบูรพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 พระองค์ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติบอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่า ควรค่าแก่การจดจำ สามารถสร้างเเรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่คนไทยผู้รักชาติ รักแผ่นดินทุกคน ด้วยการอ่าน ศึกษา และเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งความเป็นชาติอันควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ทั้ง 13 เล่มนี้ ร่วมบุญบริจาคเพียง 9,900 บาท จากราคาปกติ 14,233 บาท ***รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน กรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาค*** **ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร**
  14,233.00 ฿ 9,900.00 ฿
 • Sold out
  the-meta-secret-my-meta-secret-1461902559-7355216-15b52cd99c80cbcad7e1b7edf81a0427-zoom
  the-meta-secret-my-meta-secret-1461902559-7355216-15b52cd99c80cbcad7e1b7edf81a0427-zoom

  ชุดหนังสือThe Meta Secret (ปกแข็ง)

  ชุดหนังสือThe Meta Secret (ปกแข็ง)แถมฟรี สมุดโน๊ตMy Meta Secret
  1,930.00 ฿ 900.00 ฿
 • Sold out
  486892431
  486892431