ออเจ้ารู้ไหมว่า วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘ คือวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ออเจ้ารู้ไหมว่า วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘ คือวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พฤษภาคม 9, 2018 superadmin

ออเจ้ารู้ไหมว่า วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘
คือวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การรบที่ถือได้ว่าเป็นการรบครั้งสุดท้ายของพระองค์คือ สงครามอังวะ
ในช่วงสุดท้ายพระชนมายุของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น
พระเจ้าอังวะกำลังขยายอำนาจของพระองค์อย่างกว้างขวางในเขตรัฐไทใหญ่
และได้เข้าคุกคามเมืองนายและเมืองแสนหวี
ซึ่งเป็นเมืองในการปกครองของกรุงศรีอยุธยา
เท่ากับเป็นการท้าทายอำนาจของอยุธยาโดยตรง

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยนำทัพทำศึกกับอังวะ
เพื่อจะได้ไม่เป็นภัยต่อกรุงศรีอยุธยาในภายหน้า
ทรงโปรดให้สมเด็จพระเอกาทศรถ ยกทัพไปทางเมืองฝาง
ส่วนพระองค์เองยกทัพหลวงไปทางเมืองหาง
ทว่า…
เมื่อทัพหลวงถึงเมืองหางหรือเมืองหางหลวง
ซึ่งห่างจากเมืองอังวะประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร
สมเด็จพระนเรศวรก็ทรงประชวรกะทันหันและเสด็จสวรรคต
ตรงกับวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘
โดยที่พระองค์ได้ทรงขอให้สมเด็จพระเอกาทศรถนำทหารไปตีเมืองอังวะโดยไม่หวงพระองค์…

จากหนังสือ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
หนึ่งในหนังสือโครงการ “ปันความรู้สู่สังคมไทย”