Author archive for superadmin

 • มอบกำลังใจ มอบแสงแห่งปัญญา มอบหนังสือธรรมะ หนังสือเสียงให้ผู้ต้องขัง 268,306 คน ในเรือนจำ / ทัณฑสถาน 143 แห่งทั่วประเทศ

  มอบกำลังใจ มอบแสงแห่…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 265 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 จำนวน 593 ชุด ยอดรวมสะสม 96,160 ชุด

  ยอดรวมสะสม 96,160 ชุ…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 264 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ถวายภัตตาหารรวม จำนวน 355 ชุด ยอดรวมสะสม 95,567 ชุด

  สะสม 95,567 ชุด

  Read more
 • ภาพรวมถวายรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย

  ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉา…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 251 จำนวน 699 ชุด

  ยอดรวมสะสม 86,131 ชุ…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 247 วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2566

  ผู้สั่งสมบุญ ย่อมเป็…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 236 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 จำนวน 659 ชุด

  ยอดรวมสะสม 77,494 ชุ…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 235 จำนวน 611 ชุด ยอดรวมสะสม 76,853 ชุด

  ยอดรวมสะสม 76,853 ชุ…

  Read more
 • โครงการตามรอยพระยุคลบาท ส่งต่อแสงแห่งปัญญา ส่งมอบแล้ว 556 ชุด เป้าหมาย 590 โรงเรียนทั่วประเทศ

  ส่งมอบแล้ว 548 ชุด เ…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 231จำนวน 841 ชุด

  ยอดรวมสะสม 73,784 ชุ…

  Read more