สุดยอดหนังสืออันทรงคุณค่า

สุดยอดหนังสืออันทรงคุณค่า
กรกฎาคม 12, 2017 admin

ISBN :  974-9977-51-3

Barcode :  9789749977514

สำนักพิมพ์ : DMG Books       

ผู้เขียน : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ราคา : 1 ชุด ประกอบด้วยหนังสือ 1 เล่ม

บรรจุกล่องสวยงาม ราคาปกติชุดละ 4,500 บาท

ขนาด : 11 x 11 นิ้ว / ปกแข็ง / 312 หน้า

หนังสือตามรอยพระยุคลบาท เป็นหนังสือในหลวงที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนจำกัด (Limited Edition) เพียง 3,000 เล่มเท่านั้น พร้อมใบรับรองสิทธิ์ที่ระบุหมายเลขการจัดพิมพ์ ทุกเล่มบรรจุในกล่องผ้าไหมงดงาม

ตามรอยพระยุคลบาท เป็นหนังสือที่ได้ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ  รวมทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์ พร้อมพระราชประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดาร พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ  โครงการตามพระราชดำริในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ แหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหาสภาพดิน รวมทั้งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวล

พิมพ์สี่สีอย่างดี ปกแข็ง บรรจุในกล่องผ้าไหมสวยงาม พร้อมใบรับรองกรรมสิทธิ์ จัดทำขึ้นตามจำนวนที่สั่งจอง ตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง จากเสียงเรียกร้องของคนไทยผู้มีความจงรักภักดี และมีความประสงค์ที่จะเก็บบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ไว้ เพื่อให้พระองค์ทรงสถิตในหัวใจไทยชั่วนิรันดร์ ..

ตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง จากเสียงเรียกร้องของคนไทยผู้มีความจงรักภักดี
และมีความประสงค์ที่จะเก็บบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ไว้

เพื่อให้พระองค์ทรงสถิตในหัวใจไทยชั่วนิรันดร์ ..

หนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ “http://www.dailynews.co.th/article/535709
ข้อมูลจาก @dailynewstwit

 

สั่งจองวันนี้ ที่ สำนักพิมพดีเอ็มจี

โทร. 092-956-1145 คุณนก

466394

466395466396 466397 466400 466401 466402 466403 466404 466405 466406 466407