สุดยอดหนังสืออันทรงคุณค่า

สุดยอดหนังสืออันทรงคุณค่า
กรกฎาคม 12, 2017 admin

หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙

หนังสือในหลวงที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด
และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด

ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ

ประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์สมัยทรงพระเยาว์
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพวาดและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ภาพพระราชกรณียกิจ
และการทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทย กว่า 200 ภาพ

พร้อมทั้งพระราชประวัติที่สมบูรณ์ จากงานนิทรรศการ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พิมพ์สี่สีอย่างดี ปกแข็ง
บรรจุในกล่องผ้าไหมสวยงาม
พร้อมใบรับรองกรรมสิทธิ์
จัดทำขึ้นตามจำนวนที่สั่งจอง

ตีพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง จากเสียงเรียกร้องของคนไทยผู้มีความจงรักภักดี
และมีความประสงค์ที่จะเก็บบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ไว้

เพื่อให้พระองค์ทรงสถิตในหัวใจไทยชั่วนิรันดร์ ..

รายการข่าวไทยพีบีเอส

หนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙”http://www.dailynews.co.th/article/535709
ข้อมูลจาก @dailynewstwit

 

สั่งจองวันนี้ ที่ สำนักพิมพดีเอ็มจี

โทร. 02-6852213 , 063-2142800 (เบน),084-6566318(เบ้นซ์)