สาระดีๆ ที่อยากบอกต่อ

 • เราไม่สามารถที่จะไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่าง..

  “…เราไม่สามารถที่จะไ…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 177 จำนวน 767 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 39,195 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 176 จำนวน 683 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 38,464 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 175 จำนวน 534 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 37,781 กล…

  Read more
 • น้อมบุญจากการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 174 จำนวน 635 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 37,247 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 173 จำนวน 541 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 36,612 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 172 จำนวน 723 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 36,071 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 171 จำนวน 494 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 35,348 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 170 จำนวน 719 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 34,854 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 169 วันนี้ 599 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 34,135 กล…

  Read more