บันทึกแห่งประวัติศาสตร์ “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง”

บันทึกแห่งประวัติศาสตร์ “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
กันยายน 1, 2017 superadmin
1
ในวโรกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการเสด็จประพาสยุโรป
๑๐๗ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
๑ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ย้อนรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ขอเชิญชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี
ร่วมงานเเนะนำหนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธาน
พร้อมด้วยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล เป็นองค์ปาฐก
ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ถนนอโศก)
ลงทะเบียนร่วมงาน
http://myurl.la/rxLkEg
ชมคลิป สัมภาษณ์หนังสือ รายการผู้หญิงรู้จริง
https://www.youtube.com/watch?v=noGZrS-H_cQ
สอบถามโทร ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๕
www.dmgbooks.com
* การเเต่งกาย : ชุดไทย (ไว้อาลัย)
** หมายเหตุ  : ท่านที่เเต่งกายสวยงามที่สุด จะได้รับรางวัลพิเศษ