ภาพรวมถวายรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย

ภาพรวมถวายรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย
ตุลาคม 10, 2023 superadmin

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี
เป็นหนึ่งในคณะธรรมทูตเพื่อเผยแพร่วัตรปฏิบัติและมโนปฏิปทาของครูบาศรีเจ้าศรีวิชัยสู่นานาอารยประเทศ (มากกว่า ๑๐ ประเทศ)
โดยกระบวนการธรรมทูต และเป็นส่วนนำของกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และสันติภาพในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปี พ.ศ. ๒๕๗๑ ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO)

ประวัติย่อ
ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระเถระคนสำคัญผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า “ตนบุญแห่งล้านนา”

ด้วยจริยวัตรอันเคร่งครัดของท่าน ทำให้เกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชน กระทั่งรวบรวมเหล่าพุทธศาสนิกชนทำการสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผลสำเร็จ โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๗๘
นอกจากที่ท่านจะสร้างทางขึ้นดอยสุเทพแล้ว ท่านยังได้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับลานนาไทย รวมทั้งการสร้าง และบูรณวัดต่าง ๆ หลายวัด ท่านเป็นผู้ทรงศีล จนได้รับขนานนามว่า “พระครูบาศีลธรรมเจ้า”

กราบท่าน ว. วชิรเมธีที่ไร่เชิญตะวัน เชียงราย
พร้อมถวายรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน 1องค์
IMG_1237 2

IMG_1233 2

IMG_1234 2

 กราบหลวงพ่อชานซินเต๋า วัดหลิงจิวซาน แห่งไต้หวัน
พร้อมถวายรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน 3องค์
IMG_1605 2

IMG_1606 2

384240021_701181715376639_1867737445376559466_n

กราบหลวงปู่เหลี่ยม สุจิณโณ เจ้าอาวาสวัดภูตูมวนาราม จังหวัดเลย
ท่านเมตตาแสดงธรรมที่สำนักงานมูลนิธิธรรมดีพร้อมทั้งรับถวายรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน 1องค์ (serial number 49)
IMG_1695 2

IMG_1696 2

อาจารย์โอ๊ค จากรายการ @Time ให้เกียรติเดินทางมาสัมภาษณ์ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ที่สำนักงานมูลนิธิธรรมดี พร้อมทั้งรับมอบรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน 1องค์ (serial number 81 )
IMG_1892

กราบหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม พร้อมถวายรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน 1องค์ (serial number 36 )
IMG_2061

IMG_2087

มอบรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน 2องค์ ให้ญาติธรรม คณะธรรมดีทัวร์ (serial number 221/222 )
IMG_2069

IMG_2068

มอบรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน 1องค์ ให้ญาติธรรม คณะธรรมดีทัวร์ 
IMG_2232

กราบหลวงปู่โอภาส โอภาโส เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง พร้อมถวายรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน 1องค์ (serial number 73 )
IMG_5179 2 IMG_5180 2

กราบพระอาจารย์วัชชัย สุตธมโม เจ้าอาวาสวัดน้ำตกจำปาทอง และวัดป่าดอยหลวงเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ พร้อมถวายรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย จำนวน 1องค์ (serial number 52 )
IMG_5182 2

www.dhamdeetour.com
FB มูลนิธิธรรมดี