ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 46

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 46
มิถุนายน 17, 2021 superadmin

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 46
ถวายพระสงฆ์ สามเณร ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์

ถวายวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ส่งต่อ โรงพยาบาลกลาง

ต่อยอดทวีบุญ 1คนให้หลายคนรับ

สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โครงการกล่องอาหารปันสุข

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานวัตถุดิบ เครื่องอุปโภค บริโภค

แก่โครงการกล่องอาหารปันสุข กล่องขนมปันสุข และถุงยังชีพ

โดยวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

และโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์

สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์

🙏อนุโมทนากับผู้ร่วมบุญ จำนวน 121 กล่อง พร้อมถวายน้ำกระชายขาวสกัดเย็น
กล้วยกวน โครงการสวนเขากระปุก 🙏

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

1.คุณพ่อดำรงค์-คุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย
2.คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
3.คุณสิรกาญจน์ พิชญสัจจาและครอบครัว
4.คุณแม่พัชรา แซ่อึ้งและลูกหลานทุกคน
5.ครอบครัว สรอดิสัยกุล
6.คุณปิยะวรรณ มิลินทางกูร
7.คุณเสริมศักดิ์-นางวนิดา พันธุมสินชัย และบุตรหลาน
8.คุณจินต์ขจี นราสินประดิษฐ์
9.คุณฉัฐคณา ฮายุกต์
10.คุณชญาณ์ทิพย์ ศรีเจริญ
11.คุณก่อเกียรติ สัมภวะมนตรี/คุณกัลยรัตน์ สัมภวะมนตรี
12.คุณอุษา-คุณวิเศษกุล
13.คุณเสาวลักษณ์ องค์ศิลป์ /นายกรวิทย์ วัฒนามนตรี
14.คุณลัดดา กองชัยมงคล
15.คุณณัฏฐ์ภิชา กฤษณะประยูร
16.คุณกัลย์วีร์ นิ่มสุวรรณ
17.คุณมณฑลี แย้มมีศรี
18.คุณบำเพ็ญ แย้มมีศรี
19.คุณโชติวรรณ ตันติวุฒิ
20.คุณชำนาญ เตียรถ์เจริญกุล
21.คุณอาภรณ์และบุตรหลาน
22.คุณจรูญศรี วันเกิดผล
23.คุณอนันต์ สัมภวะมนตรี
24.คุณศุภรัศ สารพัฒน์
25.คุณพิมลวรรณ ชุตินธร
26.คุณบุญยืน(โสภณ) ชุตินธร
27.คุณสัญญา ชุตินธร
28.คุณเกษราภรณ์ ชุตินธร
29.คุณพุทธชาด เลี้ยงรื่นรมย์
30.คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย-คุณวรจักร คุปต์ถาวรฤกษ์
31.คุณสินไชย-คุณธัญวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
32.คุณธีรพิชญ์-คุณสุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์
33.คุณรัชฎา ปสันตา
ขอให้เจ้าภาพผู้ร่วมบุญทุกท่านนั้น มีส่วนในบุญ
จากการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกัน

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว

ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร
และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

ทุกท่าน สามารถให้ D Choice เป็นตัวแทนสะพานบุญ

โดยสั่งชุดภัตตาหารเพื่อสุขภาพถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ เพียงชุดละ 69 บาท

บริการถวายให้ที่วัด พร้อมส่งภาพชุดภัตตาหารที่สลักชื่อเจ้าภาพบนกล่องทุกวัน

ติดต่อ
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️086-884-2449

Dchoiceอร่อยทุกที่
มูลนิธิธรรมดี

373283 373284 373285 373316