ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ 61-70

ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ 61-70
กันยายน 24, 2021 superadmin

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 61-70

รวม 7,112 กล่อง

ถวายวัดปทุมวนาราม มอบให้คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ทั้งนี้ได้มอบให้โรงพยาบาลไปแล้ว กว่า 18 โรงพยาบาล

อาทิ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลฯ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลเเพทย์ปัญญา โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และเทพารักษ์

ถวายพระสงฆ์ สามเณร ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์

1คนให้หลายคนรับ บุญหลายเท่าทวีคูณ

สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โครงการกล่องอาหารปันสุข

เพื่อประทานขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์

🙏อนุโมทนากับผู้ร่วมบุญพร้อมถวายน้ำกระชายขาว น้ำดื่ม นม กล้วยกวน ขนมเปี๊ยะ และหมี่กรอบ โครงการสวนเขากระปุก 🙏

IMG_8758 IMG_8757 IMG_8756 IMG_8759 IMG_8760