ตักบาตรเติมบุญ ตลอดพรรษา ครั้งที่ 120

ตักบาตรเติมบุญ ตลอดพรรษา ครั้งที่ 120
พฤศจิกายน 4, 2021 superadmin

#ตักบาตรเติมบุญ ตลอดพรรษา รวม 20,515 ชุด
ครั้งที่ 120 จำนวน 231 ชุด
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

#1คนให้หลายคนรับ #บุญหลายเท่าทวีคูณ

ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ สามเณร วัดปทุมวนาราม

และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์กว่า 28 โรงพยาบาล

อาทิ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลฯ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลเเพทย์ปัญญา โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และเทพารักษ์ คลีนิคเเพทย์พัฒนา สถาบันไตภูมิ ราชนครินทร์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน

สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เพื่อประทานขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์

🙏อนุโมทนากับผู้ร่วมบุญทุกท่านนะคะ 🙏

ภัตตาหารถวายเพลวันนี้
มี 2 เมนู

⭐️ข้าวแกงเขียวหวานไก่ผัดแห้ง ไข่เส้น
⭐️เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วไก่

พร้อมถวายน้ำดื่ม 600 ขวด, นมถั่วเหลือง 360 กล่อง, กล้วยกวน 24 ชุด, กระยาสารท 26 ชุด และหมี่กรอบ 26 กระปุก

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
จำนวน 231 กล่อง

1 คุณพ่อดำรงค์-คุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย
2 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
3 คุณวิรัตน์และคุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
4 คุณวิชัย คุณารัตนอังกูร
5 คุณสุชิต ริ้วจรูญ
6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
7 คุณย่าสายกาญจน์ เสริบุตร
8 คุณวิญญู ชูคีตะศิลป์
9 คุณเป็กหล่าน แซ่ฟ่ง
10 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
11 ด.ญ.อัญภัทร ศรีสังสิทธิสันติอุทิศให้เหล่าม่าอุไร วนกิจไพบูลย์
12 คุณจุฑามาศ สุขบรรเทิง
13 คุณอธิวัตร หัชลีฬหา
14 คุณเควิน หัชลีฬหา
15 คุณพนธกร เมธาวิชิต และ คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
16 คุณมยุรี ศิริวัจนางกูร
17 คุณสุรเดช ศิริวัจนางกูร
18 คุณปิยะพงษ์ ศิริวัจนางกูร
19 คุณเสถียรพงษ์ เพ็ชรตระกูล
20 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุลและครอบครัว
21 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
22 คุณสุกัญญา อุตตะมัง
23 คุณธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์-คุณอนล ธรเลิศพิมล
24 คุณสันติ-คุณจารุวรรณ์ วนกิจไพบูลย์
25 คุณสันติ วนกิจไพบูลย์ อุทิศให้คุณแม่อุไร วนกิจไพบูลย์
26 คุณนำพล วนกิจไพบูลย์ และครอบครัว
27 คุณนิภาภัทร วนกิจไพบูลย์ และครอบครัว
28 คุณนราธิป วนกิจไพบูลย์
29 ครอบครัวฉลาดปรุ และกัลยาณมิตร
30 คุณชลวรรณ วงษ์อินทร์
31 คุณเมทินี ลิ่มวิบูลย์
32 ด.ญ.ธัญกร ลิ่มวิบูลย์
33 คุณพรทิพย์ ชูวงศ์
34 ครอบครัวคุณพ่อมานะคุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
35 คุณกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และ ครอบครัว
36 อุทิศแด่ Mr. Taiyo Hasegawa
37 อุทิศแด่ คุณอุกฤษฏ์ วรวงศ์วสุ
38 คุณอารีรัตน์ เอกโกศล
39 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
40 คุณจิราพรรณ ทองรักขาว
41 ไม่ประสงค์ออกนาม
42 คุณกาญจนา บุญสาย
43 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
44 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
45 คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา และครอบครัว
46 คุณประชา ปฏิสัมพิทา
47 คุณมยุรี ปฏิสัมพิทา
48 คุณณัฏฐ์ธนัชญ์ ปฏิสัมพิทา
49 คุณสมบูรณ์ รัตโนทยานนท์
50 คุณพัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์
51 คุณจินต์ขจี นราสินประดิษฐ์
52 คุณญานกร เย็นฉ่ำ
53 คุณนุกูล เตียเจริญกิจ
54 คุณสายพิณ เตียเจริญกิจ
55 คุณภาวนา เตียเจริญกิจ
56 อุทิศให้ คุณธนากร กฤษณะประยูร
57 คุณพิณทิพย์ ภูนวกุล
58 คุณมัลลิกา บัวงาม
59 อุทิศให้ คุณแม่สมพงษ์ ภูตระกูล และอ.มโน ภูตระกูล
60 Supparatch Piyawatcharapun for Callum Mackie
61 อุทิศแด่ คุณพ่อสุนทร อดุลศิริกุล-คุณป้าเง็กเตียง แซ่โง้ว
62 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
63 คุณพ่อเกียงทิว แซ่โง้ว
64 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
65 คุณวันทนา จิตต์นุกุลศิริ
66 คุณโชติภัทร์ เมฆานนท์ชัย
67 คุณจินดา มากคำ
68 คุณอาภรณ์ กาญจนนิมมาน และบุตรหลาน
69 อุทิศให้คุณพิมพิมล งั่นบุญศรี

รูปเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/125491157497111/posts/4534517973261052/

#ขอให้เจ้าภาพผู้ร่วมบุญทุกท่าน มีส่วนในบุญจากการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกัน

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

ทุกท่าน สามารถให้ D Choice เป็นตัวแทนสะพานบุญ

โดยสั่งชุดภัตตาหารเพื่อสุขภาพถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ ชุดละ 69 บาท

#บริการถวายให้ที่วัด พร้อมส่งภาพชุดภัตตาหารพิมพ์ชื่อเจ้าภาพบนกล่องทุกวัน

ติดต่อ
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️086-884-2449

#Dchoiceอร่อยทุกที่
มูลนิธิธรรมดี

IMG_9510 IMG_9511 IMG_9513 IMG_9512