เราไม่สามารถที่จะไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่าง..

เราไม่สามารถที่จะไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่าง..
มิถุนายน 22, 2022 superadmin

“…เราไม่สามารถที่จะไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่าง

…เรามีสิทธิ์เพียงแค่รู้จักกับบริหารจัดการตัวเอง ให้สามารถอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งให้ได้เท่านั้น…”

โอวาทธรรม พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

มูลนิธิธรรมดี นำโดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และคณะกัลยาณมิตร

นำคณะสวดมนต์บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ถวายจังหันเช้า แด่พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

ทั้งนี้ได้กราบอารธนานิมนต์พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม ได้โปรดเมตตาเเสดงธรรม และนำปฏิบัติเพื่อเจริญจิตภาวนา

ณ ห้องพิธีการ ๑ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ทั้งนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์อังคาร ชมสวนป่า ศาลาพระราชศรัทธา และพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ทางมูลนิธิธรรมดี ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระครูมงคลกิตติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม

เป็นอย่างสูง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเเสดงธรรม มา ณ โอกาสนี้

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ด้วยนะคะ

ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญทั้งหมดนี้ด้วยกันโดยไม่มีประมาณเทอญ…

สาธุ สาธุ สาธุ
🙏 🙏 🙏

🌟 🌟 🌟 🌟 🌟
📌ประวัติโดยสังเขป

พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม ท่านเป็นชาวสกลนครโดยกำเนิด ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร แห่งวัดประชาชุมพลพัฒนาราม (วัดป่าบ้านหนองใหญ่) บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ช่วงที่ออกธุดงค์เพื่อจะขึ้นไปพำนักในถ้ำแถบจังหวัดลำปาง ได้ผ่านพิษณุโลกและพักปักกลดที่สวนมะม่วงของโยมคนหนึ่ง จึงเป็นโอกาสให้คุณยายนันทนา นาคอินทร์ ได้รับฟังธรรมจากท่าน และด้วยเหตุที่ซาบซึ้งในรสพระธรรมและศรัทธาในปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดของพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งคุณยายไม่เคยพบมาก่อน คุณยายจึงบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน และนิมนต์พระอาจารย์อังคาร มาพำนักจำพรรษาอย่างถาวรจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ท่านพระอาจารย์อังคาร เป็นผู้มีอุปนิสัยพูดตรงโผงผางแต่อ่อนถ่อมตน จริงใจและมีเมตตาธรรม ชอบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นอยู่เป็นนิจ เป็นผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษ ธรรมะที่ท่านพระอาจารย์สอนเป็นธรรมะที่ค่อนข้างทันสมัย สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีเหตุมีผลฟังง่ายและเข้าใจง่าย ไม่มีเวทมนต์กลคาถาสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ เครื่องรางของขลัง มีแต่เรื่องของเหตุและผล เรื่องของปัญญาล้วนๆ เมื่อฟังแล้วต้องพิจารณาและทดลองปฏิบัติดูก่อน แล้วค่อยว่ากัน จะเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ ซึ่งตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปัจจุบัน พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อายุ ๖๔ ปี พรรษา ๓๔

วัดป่าน้ำโจน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นสถานที่สัปปายะเหมาะกับนักปฏิบัติ นักภาวนา มากพอควร บริเวณวัดเป็นป่าร่มรื่นและสงบเย็น

ธรรมะที่พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม สอนเป็นธรรมะที่ค่อนข้างทันสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีเหตุมีผล ต้องพิจารณาและทดลองปฏิบัติก่อนแล้วจึงเชื่อ ซึ่งตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชมคลิป🙏 ‘ธรรมเเท้ต้องอยู่ได้ทุกที่’

https://youtu.be/22zs8w-Bub8

Facebook มูลนิธิธรรมดี
(line)@dfoundation

 IMG_3311 IMG_3309 IMG_3312 IMG_3313 IMG_3308 IMG_3316 IMG_3317 IMG_3318 IMG_3310 IMG_3315 IMG_3319 IMG_3320 IMG_3321 IMG_3322