ตักบาตรเติมบุญ ตลอดพรรษา ครั้งที่ 113

ตักบาตรเติมบุญ ตลอดพรรษา ครั้งที่ 113
พฤศจิกายน 2, 2021 superadmin

ตักบาตรเติมบุญ ตลอดพรรษา รวม 19,274 ชุด
ครั้งที่ 113 จำนวน 192 ชุด
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

1คนให้หลายคนรับ บุญหลายเท่าทวีคูณ

ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ สามเณร วัดปทุมวนาราม

และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์กว่า 28 โรงพยาบาล

อาทิ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลฯ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลเเพทย์ปัญญา โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และเทพารักษ์ คลีนิคเเพทย์พัฒนา สถาบันไตภูมิ ราชนครินทร์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน

สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เพื่อประทานขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์

🙏อนุโมทนากับผู้ร่วมบุญทุกท่านนะคะ 🙏

วันนี้มี 2 เมนู
⭐️ข้าว หมูผัดขี้เมา+ไข่ดาว/ไข่ต้ม/ไข่เส้น
⭐️ข้าวเขียวหวานไก่แห้ง +ไข่ดาว/ไข่ต้ม/ไข่เส้น

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
จำนวน 192 กล่อง

1 คุณพ่อดำรงค์-คุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย
2 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
3 คุณวิรัตน์และคุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร
4 คุณวิชัย คุณารัตนอังกูร
5 คุณเสถียรพงษ์ เพ็ชรตระกูล
6 คุณทิพรัตน์ ปราโมช
7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
8 คุณพสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์
9 คุณรัตตินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
10 คุณกานต์สินี ยศะกุลเสฏฐ์
11 คุณนิธินันท์ ยศะกุลเสฏฐ์
12 คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
13 ด.ญ.อัญภัทร ศรีสังสิทธิสันติอุทิศให้เหล่าม่าอุไร วนกิจไพบูลย์
14 คุณจุฑามาศ สุขบรรเทิง
15 คุณอธิวัตร หัชลีฬหา
16 คุณเควิน หัชลีฬหา
17 อุทิศแด่คุณพ่อสุนทร อดุลยศิริกุล
18 คุณพนธกร เมธาวิชิต และ คุณเวธกา บุญญรังสรรค์
19 อุทิศแด่คุณ Taiyo Hasegawa
20 อุทิศแด่คุณอุกฤษฏ์ วรวงศ์วสุ
21 คุณประชา ปฏิสัมพิทา
22 คุณมยุรี ปฏิสัมพิทา
23 คุณสมบูรณ์ รัตโนทยานนท์
24 คุณณัฏฐ์ธนัชญ์ ปฏิสัมพิทา
25 คุณจรูญศรี วันเกิดผล
26 คุณพ่อเกียงทิว แซ่โง้ว
27 คุณพิมพา สุวรรณน้อย
28 คุณจินดา มากคำ
29 “คุณวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา และครอบครัว ”
30 คุณอาภรณ์ กาญจนนิมมาน และบุตรหลาน
31 คุณพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
32 คุณมยุรี ศิริวัจนางกูร
33 คุณสุรเดช ศิริวัจนางกูร
34 คุณปิยะพงษ์ ศิริวัจนางกูร
35 ครอบครัวคุณพ่อมานะคุณแม่จิตรี อรุณไพโรจน์
36 คุณศิริวรรณ ภักดีจรัส
37 คุณสรรพวิช วงษ์อินทร์
38 คุณวรพรรณ ชัยพันธ์
39 คุณวีณา-คุณนารี เฮงตระกูลอิสระ
40 คุณอุทุมพร พัวพันศิริกุลและครอบครัว
41 กัลยาณมิตรฝ่ายการเงิน AIS
42 คุณกาญจนา บุญสาย
43 คุณสุกัญญา อุตตะมัง
44 คุณชญาภา กำเนิดศิริกุล,คุณสิริภัสสร บุณยพัตวริทธิ์
45 คุณธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์-คุณอนล ธรเลิศพิมล
46 คุณสันติ-คุณจารุวรรณ์ วนกิจไพบูลย์
47 คุณสันติ วนกิจไพบูลย์ อุทิศให้คุณแม่อุไร วนกิจไพบูลย์
48 คุณนำพล วนกิจไพบูลย์ และครอบครัว
49 คุณนิภาภัทร วนกิจไพบูลย์ และครอบครัว
50 คุณนราธิป วนกิจไพบูลย์
51 คุณกิตติชัย สังวรวุฒิคุณ และ ครอบครัว
52 คุณจิณห์ชมน นาคสุวรรณ
53 คุณณัฐศักดิ์ แววมณี กุศลิน ประทุมแก้ว
54 คุณรุ่งอรุณ สงวนสัตย์
55 ครอบครัวฉลาดปรุ และกัลยาณมิตร
56 คุณทิพทิวา เมฆานนท์ชัย
57 อุทิศให้ คุณแม่สุนีย์ พฤกษาชีวะ
58 คุณญานกร เย็นฉ่ำ
59 คุณบุญเลิศ ลลิตนารา
60 คุณอรวรรณ ลลิตนารา
61 คุณนารา+คุณยศวดี บุญ-หลง
62 ศ.นพ. สมาน+คุณนิรมล มันตาภรณ์
63 คุณอาคม-พัชรี อุชุปาละ พร้อมครอบครัว
64 คุณพรทิพย์ ชูวงศ์
65 คุณปาณิศา เสริมชัยวงศ์ และครอบครัว
66 คุณจารุเนตร ชั้นไพบูลย์
67 คุณอุทัยวรรณ เดขสมฤทธิ์
68 Kevin FISHER & Supparatch Piyawatcharapun
69 คุณวิลาสินี กล้าตลุมบอน
70 คุณกฤษณ์ กล้าตลุมบอน
71 ด.ญ.อันนา กล้าตลุมบอน
72 ด.ญ.อรวรา กล้าตลุมบอน
73 คุณพิมพินันท์ ชินวัตร
74 อุทิศให้คุณแม่แน้ว แซ่เลียว
75 ไม่ประสงค์ออกนาม
76 คุณจินต์ขจี นราสินประดิษฐ์
77 ลูกๆ หลานๆ อุทิศให้ คุณแม่เง็กเช็ง แซ่เอี้ยว
78 คุณชนิดาภา ศรีสุขว้ฒนา
79 ลูกหลาน อุทิศส่วนกุศลแด่นายไคเฮ้า​ แซ่​ภู่
80 คุณภูษณิศา กิตติวิภาธนิน
81 คุณเกณิกา พันธ์ฤทธิ์ดำ

รูปเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/125491157497111/posts/4499146233464893/
ขอให้เจ้าภาพผู้ร่วมบุญทุกท่าน มีส่วนในบุญจากการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกัน

ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’ อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัว ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร

และขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไป

ทุกท่าน สามารถให้ D Choice เป็นตัวแทนสะพานบุญ

โดยสั่งชุดภัตตาหารเพื่อสุขภาพถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ ชุดละ 69 บาท

#บริการถวายให้ที่วัด พร้อมส่งภาพชุดภัตตาหารพิมพ์ชื่อเจ้าภาพบนกล่องทุกวัน

ติดต่อ
Line : @dmgbooks
☎️098-268-6813
☎️086-884-2449

Dchoiceอร่อยทุกที่
มูลนิธิธรรมดี

IMG_9430 IMG_9432 IMG_9434 IMG_9433 IMG_9435 IMG_9431 IMG_9436 IMG_9437