Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home/wp-content/themes/atelier/single-post-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b9%95.php) is not within the allowed path(s): (G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\;C:\Windows\Temp\) in G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home\wp-includes\template.php on line 640

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home/wp-content/themes/atelier/single-post-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b9%95.php) is not within the allowed path(s): (G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\;C:\Windows\Temp\) in G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home\wp-includes\template.php on line 643

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home/wp-includes/theme-compat/single-post-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b9%95.php) is not within the allowed path(s): (G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\;C:\Windows\Temp\) in G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\home\wp-includes\template.php on line 646
สร้างพลังพุทธะด้วยพละ ๕ | DMGBooks , DAcademy and D Socity , สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี , ดีเอ็มจี
โทร. 02 6852298,02 6852254-5 or info@dmgbooks.com

สร้างพลังพุทธะด้วยพละ ๕

สร้างพลังพุทธะด้วยพละ ๕
กรกฎาคม 12, 2017 admin

เมื่อเรามี #ศรัทธา เชื่อมั่นและตั้งมั่นในสิ่งไหน จิตที่เชื่อมั่นนั้นย่อมเกิดพลัง ที่เกิดเด่นชัดก็คือ #วิริยะ ความแกล้วกล้าอาจหาญกล้าเสียสละกายและใจของตนเอง เช่นการปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น

เมื่อเรามี วิริยะ ความพากเพียร ความพยายาม
#สติ ที่จะระลึกรู้สิ่งที่ผิดชอบชั่วดีก็ย่อมมีปรากฏขึ้น

เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตใจมั่นคง เพราะอาศัยความมีศรัทธาตั้งมั่น
จิตใจมั่นคงนั้นคือ #สมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วก็มี #ปัญญา

เมื่อจิตสงบ ตั้งมั่น นิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน อย่างน้อยเราก็มีปัญญารู้ว่า จิตเเท้ จิตดั้งเดิมของเรานี่เป็นอย่างไร

เมื่อจิตสงบ นิ่ง ว่าง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน ขึ้นมาเมื่อไร เราสามารถรู้ความจริงของจิตเเท้จิตดั้งเดิมของเราเมื่อนั้น

เราจะมีความรู้สึกว่านี่เเหละคือ จิตเเท้ จิตดั้งเดิมของเรา
และเราก็ยังจะได้รู้ว่าคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้บังเกิดขึ้นในจิตของเราเเล้ว

เพราะฉะนั้น ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ในเมื่อเรามาปฏิบัติให้ถึงพร้อม จิตสงบ นิ่ง มีสติรู้ตัวอยู่ มีความมั่นคง

เมื่อจิตมีความมั่นคง เเม้ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปมาทางใด เราก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะ

การทำ การพูด การคิด เรามีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะ