โครงการ “เเสงแห่งปัญญา” 999 โรงเรียน

โครงการ “เเสงแห่งปัญญา” 999 โรงเรียน
มิถุนายน 10, 2021 superadmin

9

โครงการ “เเสงแห่งปัญญา” 999 โรงเรียน

ความยิ่งใหญ่ของ “การให้”
คือการส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญา

ร่วมส่งต่อปัญญา และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แก่น้องๆ เยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยการร่วมสนับสนุนโครงการ “แสงแห่งปัญญา” ส่งมอบชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดินให้กับโรงเรียน 999 แห่ง

เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงให้ความสำคัญเรื่องการอ่าน

รวมถึงการพระราชทานขวัญและกำลังใจให้กับ “ครู” และ “เด็กดี” ในการมีโอกาสเท่าเทียมด้านการศึกษา

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

00

โดย ณ ตอนนี้ มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และองค์กรภาคีต่างๆ
ได้ส่งมอบชุดหนังสือให้กับโรงเรียน ตั้งเเต่ปี 2561 – ปัจจุบัน

หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการเห็นสังคมไทยดีขึ้น พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ด้านการศึกษา

เป็นส่วนหนึ่งกับเราได้โดยโอนเงินตามจิตศรัทธา หรือเป็นเจ้าภาพ ได้ที่..

** บัญชี บจก.ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

เลขที่บัญชี 038-2-50203-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร**

10

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

📌📌 โครงการนี้ เยาวชนจะได้อะไร?

1. เด็กๆ จะได้รู้ซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อปลูกจิตสำนึก ภาคภูมิใจในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. เด็กๆ จะได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นการสร้างเเรงบันดาลใจในการเดินตามรอยทำความดี

3. เด็กๆ จะได้ฝึกอ่านหนังสือ จนก่อเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ และสนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

12

รายชื่อโรงเรียนที่ได้มอบชุดมรดกแห่งแผ่นดิน

ปี 2561 ชุดที่ 1 – 64  จำนวน 64 โรงเรียน

16

ระหว่าง ม.ค. – เม.ย. 62 ชุดที่  65-291 จำนวน 226 โรงเรียน

46631292_2105013652855018_3823944980041302016_n

วันที่ 11 พ.ค. 62 ชุดที่ 292 โรงเรียนอุดมศึกษา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ชุดที่ 293 – 297  จำนวนโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน

59121030_2295498610496344_9017830398310219776_n

ระหว่างวันที่ 13 – 16 ก.ค. 62 ชุดที่ 298 โรงเรียนบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

ระหว่างวันที่ 13 – 16 ก.ค. 62 ชุดที่ 299 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง จังหวัดสกลนคร

ระหว่างวันที่ 13 – 16 ก.ค. 62 ชุดที่ 300 โรงเรียนบ้านนากับแก้ จังหวัดสกลนคร

ระหว่างวันที่ 13 – 16 ก.ค. 62 ชุดที่ 301 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

67267786_2440701989309338_858885870269235200_n

✨วันที่ 31 ก.ค. 62 ชุดที่ 302-304 โรงเรียนบ้านหุบกระพง และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

67402454_2455273397852197_5511253638535708672_n

📅 วันที่ 18 ส.ค. 62 เป็นชุดที่ 305 โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) จังหวัดนนทบุรี

68919716_2489630024416534_6094538067375292416_n

📅วันที่ 19 ส.ค. 62 เป็นชุดที่ 306-308 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคีรีวัน  โรงเรียนท่าด่าน โรงเรียนท่าชัย จังหวัดนครนายก

69226172_2495358460510357_5308465817057230848_n

วันที่ 23 ส.ค. 62 เป็นชุดที่ 309 โรงเรียนวัดเขาวง จังหวัดสระบุรี

69459458_2502899393089597_1167279485788094464_n

วันที่ 24-26ส.ค. 62 เป็นชุดที่ 310-312 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา

70000257_2506296262749910_8281528735824347136_n

วันที่ 13 ก.ย. 62 เป็นชุดที่ 313-314 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร และโรงเรียนวัดตกพรม จังหวัดจันทบุรี

70747162_2542415462471323_1083244834279391232_n

ชุดที่ 315 โรงเรียนวัดสลักเหนือ จังหวัดนนทบุรี

70666351_2543968972315972_4446075880539684864_n

ชุดที่ 316-317 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

ชุดที่ 318 โรงเรียนหอวัง นนทบุรี

74377161_2630613160318219_699617702565642240_n

วันที่   เป็นชุดที่ 319-323 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล คูเมือง โรงเรียนโนนเพกา  โรงเรียนมัธยมพรสำราญ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ และโรงเรียนบ้านเพียงแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 ก.ค.63 ชุดที่ 328 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 จังหวัดอุดรธานี

110171920_10157156028890957_2879399217901032853_n

✨ วันที่ 23 ก.ค. 63 ชุดที่ 329 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง จังหวัดอุดรธานี

110107414_10157170861385957_1748465017169896184_n

วันที่ 14-15 พ.ย. 63 เป็นชุดที่ 330 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม จังหวัดนครราชสีมา

Screen Shot 2564-06-10 at 13.30.21

วันที่ 14-15 พ.ย. 63 เป็นชุดที่ 331 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน จังหวัดนครราชสีมา

Screen Shot 2564-06-10 at 14.47.49

วันที่ 14-15 พ.ย. 63 เป็นชุดที่ 332-333 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยาโรงเรียนบ้านระเริง จังหวัดนครราชสีมา

✨ วันที่12 ส.ค. 63 ชุดที่ 334-338 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์

Screen Shot 2564-06-10 at 15.25.39

ชุดที่ 339 – 341 ให้ผู้อำนวยการ และน้องๆ นักเรียน โรงเรียน บ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ และโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด จังหวัดชัยภูมิ

118154048_3341709359208592_4222671015510699850_n

วันที่ 22 ส.ค. 62 ชุดที่ 342 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

118065076_10157245440900957_5106889210309944071_n

ชุดที่ 343-404 ให้กับโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 62แห่ง

118770205_3402363886476472_8162085755777935699_n

รายชื่อโรงเรียนมอบหนังสือ2

วันที่ 19 ก.ย. 63 ชุดที่ 405-423 จำนวน 19 โรงเรียน ในจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 3 ต.ค. 63 ชุดที่ 424 -431 จำนวน 8 โรงเรียน ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนทวีวัฒนา โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  โรงเรียนวัฒนพฤกษาชุมชน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  โรงเรียนสุวรรณารามพิทยาคม  โรงเรียนชลประทานวิทยา  โรงเรียนวัดราชบพิธ

120433326_10157332779865957_8497323076831072861_n

วันที่ 31 ต.ค. 63 ชุดที่ 432-531 จำนวน 100 โรงเรียน ในจังหวัดประจวบฯ

122455289_3572237806132588_7699059224662034223_n

วันที่ 14-15 พ.ย. 63 เป็นชุดที่ 532-630 จำนวน 99 โรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1และเขต 2 

123241884_3604713386218363_4405106302042810935_n

วันที่ 14-15 พ.ย. 63 เป็นชุดที่ 631-730 จำนวน 100 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี

12b143d2-2712-441a-8b27-79ef58dd55d0

วันที่ 27-29 พ.ย. 63 เป็นชุดที่ 733-832 จำนวน 100 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

131263019_10157481254130957_2572291003570655509_n

วันที่ 5-7 ธ.ค. 63 เป็นชุดที่ 833-932 จำนวน 100 โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี และหนองบัวลำภู

131055182_10157491643775957_206499562122238180_n

วันที่ 12-14 ธ.ค. 63 เป็นชุดที่ 933-935 จำนวน 3 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง โรงเรียนวัดปากง่าม และ โรงเรียนวัดสวนแก้ว

วันที่ 17 เม.ย. 64  ชุดที่ 936 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค์

348409

วันที่ 17 เม.ย. 64 ชุดที่ 937 โรงเรียนพิมพ์มณี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

176756658_4045470992165755_249105946935147261_n

วันที่ 28  มิถุนายน 2564 ชุดที่ 938-947 ถวายแด่ท่านพระครูมงคลกิตติธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

S__2187588

วันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 2564 ชุดที่ 948-957 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยสิทธิ์ /โรงเรียนบ้านราชมุนี /โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม จ.ยโสธร/โรงเรียนบ้านโนนข่า/ โรงเรียนบ้านวังเเสง/โรงเรียนบ้านหูลิง จ.ขอนแก่น/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล/โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) จ.สกลนคร/โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

222720365_4313507175362134_1122726820196937968_n 221282585_4313508898695295_6251051176048996049_n

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ชุดที่ 958 มอบให้โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

226645639_4346909892021862_2810474658785070321_n

รพ จุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชุดแสงแห่งปัญญา

240510110_4466112303411796_3972750059338127707_n

มอบเข้าห้องสมุดมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพล

S__52609048

ชุดที่ 960 มอบโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)

606330

ชุดที่ 977

IMG_8921

ชุดที่ 965-1024 มอบให้โรงเรียนในจังหวัดลำปาง โดยโรงเรียนบ้านโทกหัวช้างเป็นตัวแทนในการรับมอบ

IMG_9248

ชุดที่1025 โรงเรียนวัดโคกสลุง

IMG_0703

ชุดที่ 1026 ห้องสมุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

IMG_0704

 

 

🙏 ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้

 

67167877_2443541189210274_3803294261886058496_n

ติดต่อนางฟ้าสะพานบุญ
ได้ที่ https://lin.ee/23srGai

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ใน
เพจ : มูลนิธิธรรมดี

https://www.facebook.com/DoDFoundation

หรือ..

02-651-9599

092-956-1145 (คุณนก)