โครงการ “เเสงแห่งปัญญา″ 999 โรงเรียน

โครงการ “เเสงแห่งปัญญา″ 999 โรงเรียน
สิงหาคม 2, 2019 superadmin

เวลาสิ้นสุดโครงการ

9

โครงการ “เเสงแห่งปัญญา″ 999 โรงเรียน

ความยิ่งใหญ่ของ “การให้”
คือการส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญา

ร่วมส่งต่อปัญญา และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แก่น้องๆ เยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยการร่วมสนับสนุนโครงการ “แสงแห่งปัญญา” ส่งมอบชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดินให้กับโรงเรียน 999 แห่ง

เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงให้ความสำคัญเรื่องการอ่าน

รวมถึงการพระราชทานขวัญและกำลังใจให้กับ “ครู″ และ “เด็กดี” ในการมีโอกาสเท่าเทียมด้านการศึกษา

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

00

โดย ณ ตอนนี้ มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และองค์กรภาคีต่างๆ
ได้ส่งมอบชุดหนังสือให้กับโรงเรียน ตั้งเเต่ปี 2561 – ปัจจุบัน

BG-Scoreboard-12

หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการเห็นสังคมไทยดีขึ้น พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ด้านการศึกษา

เป็นส่วนหนึ่งกับเราได้โดยโอนเงินตามจิตศรัทธา หรือเป็นเจ้าภาพ ได้ที่..

** ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาทร เลขที่ 038-2-50203-5 บจก.ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป

10

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

📌📌 โครงการนี้ เยาวชนจะได้อะไร?

1. เด็กๆ จะได้รู้ซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อปลูกจิตสำนึก ภาคภูมิใจในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. เด็กๆ จะได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นการสร้างเเรงบันดาลใจในการเดินตามรอยทำความดี

3. เด็กๆ จะได้ฝึกอ่านหนังสือ จนก่อเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ และสนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

12

📌📌หมายเหตุ : ผู้สนับสนุนสามารถเลือกโรงเรียนที่บริจาคเองได้ หรือนำไปมอบให้ด้วยตัวเอง

16

🙏 ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้

 

67167877_2443541189210274_3803294261886058496_n

lineid