กิจกรรมเพื่อสังคม

 • โครงการตามรอยพระยุคลบาท ส่งต่อแสงแห่งปัญญา ส่งมอบแล้ว 556 ชุด เป้าหมาย 590 โรงเรียนทั่วประเทศ

  ส่งมอบแล้ว 548 ชุด เ…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 190

  เพื่อดูแลคณะแพทย์ทัน…

  Read more
 • เดินสายคาราวานทำความดี สร้างทานบารมี

  เดินสายคาราวานทำความ…

  Read more
 • ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 181 จำนวน 934 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 42,644 กล…

  Read more
 • น้อมบุญจากการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 174 จำนวน 635 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 37,247 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 172 จำนวน 723 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 36,071 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 171 จำนวน 494 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 35,348 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 170 จำนวน 719 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 34,854 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 169 วันนี้ 599 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 34,135 กล…

  Read more
 • ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 168 วันนี้ 490 กล่อง

  ยอดรวมสะสม 33,534 กล…

  Read more