มนุษย์จะสมบูรณ์ไม่ได้ หากไม่รักษาสมดุลของชีวิตในทุกๆ ด้าน”

มนุษย์จะสมบูรณ์ไม่ได้ หากไม่รักษาสมดุลของชีวิตในทุกๆ ด้าน”
กรกฎาคม 12, 2017 admin

“มนุษย์จะสมบูรณ์ไม่ได้
หากไม่รักษาสมดุลของชีวิตในทุกๆ ด้าน”

– มหาตมะ คานธี –

ถ้ามีสองสิ่งนี้ คุณจะเลือกอะไร ระหว่าง “ความสำเร็จ” หรือ “ความสุข”

หลายท่านบอกว่า ฉันเลือกความสำเร็จ เพราะเมื่อฉันสำเร็จ ฉันจะมีความสุข

หลายท่านบอกว่า ฉันเลือกความสุข เพราะความสุขทำให้ฉันมีเเรงกายแรงใจลงมือทำเพื่อให้ชีวิตสำเร็จ

เเต่มีน้อยคนนัก ที่จะเลือกทั้งความสำเร็จ และความสุข

เพราะเค้าเหล่านั้นมองว่ามันสามารถเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ โดยที่เค้าไม่ต้องเสียสละสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป

โปรแกรมความคิดคุณใหม่ คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ และสมดุลด้วยหลักแห่งชีวิต 12 ประการ